Karriär

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion.

Sådan kompetens behövs till exempel i religiösa samfund, skolor, läroanstalter, organisationer, företag, inom informationsspridning och medier samt inom den offentliga förvaltningen. Utbildningen är mångvetenskaplig och ger studenten färdigheter för det föränderliga arbetslivet i ett allt mer mångkulturellt samhälle.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Alumnberättelse: Terapeuten Tommy Hellsten studerade teologi

Terapeuten Tommy Hellsten utexaminerades som teologie magister från Helsingfors universitet år 1982. Ursprungligen funderade han på att söka till Medicinska fakulteten för att bli psykiater. Men när han läste kemi insåg han att det inte var hans grej.

Hellsten har gjort en lång karriär och skrivit nästan 40 fackböcker.

– Andligheten och psykologin har nämligen gemensamma rötter, säger Hellsten.

Fortsatta studiemöjligheter

Om du har beviljats studierätt vid kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning kan du söka dig till magisterprogrammet i teologi och religionsforskning utan att delta i en separat antagning.

Du kan också söka i en separat antagning till andra magisterprogram vid Helsingfors universitet eller till andra magisterprogram i Finland eller utomlands.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.