Karriär

I kandidatprogrammet lär du dig de grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi som du behöver för att klara av olika uppdrag i arbetslivet.
Karriärmöjligheter

Du kan t.ex. fördjupa dig i synteskemi som kräver laboratoriefärdigheter, analytiskt arbete där du använder mätinstrument eller beräkningskemi och teoretisk kemi. Så gott som alla som avlägger kandidatexamen avlägger också magisterexamen och går först efter det över till arbetslivet. I magisterstudierna fördjupar du dig ingående i minst ett av kemins specialområden, varefter du kan arbeta med krävande expertuppdrag. Cirka en fjärdedel av dem som har avlagt magisterexamen fortsätter sina studier och avlägger doktorsexamen.

Kemiindustrin är en av Finlands största exportindustrier och en mycket betydande arbetsgivare. Arbetsplatser finns vid företag, forskningsinstitut, läroanstalter, myndigheter och övervakningsorganisationer. Du kan också arbeta med tillämpningar inom miljö- eller biovetenskap, inom läkemedelstillverkning eller med att utveckla nya energilösningar eller material som används inom teknik. Arbetspraktiken under studierna kan också hjälpa dig att hitta din bransch. Kemi är internationellt, så det finns också många arbetsmöjligheter utomlands och i internationella organisationer. Det är stor efterfrågan på språkkunniga experter, så genom att studera på olika språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Alumnberättelse: Studier i kemi ger goda förutsättningar för arbetslivet

Enligt Mai Tran, som arbetar inom läkemedelsindustrin, är det mångsidigheten inom kemi som lockar. Tran utexaminerades från Helsingfors universitet sommaren 2015 med huvudämnet organisk kemi. Nu arbetar hon som utvecklingskemist vid centralen för metodutveckling.

 

Alumnberättelse: Wei-Min Li förstod vikten av vänskap under studietiden

Det kinesiska bolaget Leadmicro grundades 2015 och har på kort tid blivit landets ledande tillverkare av utrustning för atomlagerdeponering, det vill säga ALD, och en betydande aktör inom solcellsindustrin. Med den utrustning som bolaget tillverkar går det att göra allt effektivare solceller.

Historien bakom det kinesiska bolaget är stark kopplad till Finland och Helsingfors universitet. Bolagets grundare Wei-Min Li, 55, har skaffat sin kompetens just vid Helsingfors universitet och ALD-tekniken för den utrustning som bolaget tillverkar är en finsk uppfinning från 1970-talet.

– Under studietiden förstod jag vikten av hårt arbete, vänlighet och vänskap. Detta lärde jag mig vid universitetet – av studiekompisarna och personalen.

Fortsatta studiemöjligheter

När du får studierätt för lägre högskoleexamen (kandidat i naturvetenskaper) får du automatiskt rätt att avlägga också högre högskoleexamen (filosofie magisterexamen) vid Helsingfors universitet. När du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier vid:

Alternativt kan du söka t.ex. till ämneslärarutbildning vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry eller andra magisterprogram i Finland eller utomlands. Din studiehandledare kan ge dig stöd och råd när du funderar över dina alternativ.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands. Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Inom kandidatprogrammet i kemi erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk.  Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.