Teoretiska och beräkningsmetoder | Magisterprogram

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder

Naturvetenskaperna är baserade på fenomenens modellering och lösning av modellerna.  Inom magisterprogrammet för teoretiska och beräkningsmässiga metoder får du en stark grund i de teoretiska metoderna, modelleringen, samt den matematiska och numeriska analysen inom fysik, matematik, kemi och/eller datavetenskap. Utbildningsprogrammets säregenskap är möjligheten att kombinera studierna på bred bas av ovannämnda ämnen.  Det lämpar sig utmärkt både för basforskning och många olika tillämpningsområden.

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 02.01.2025 08.00 Slutar: 16.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.