Forskning

Forskningen vid avdelningen för kemi är bred och omfattar ett stort antal områden inom kemin.