För alumner

Universitetet lever i alumnerna. Alla som har avlagt en examen vid HU, utbytesstuderande och anställda är alumner vid universitetet.
”Det handlar hela tiden om att mata min naturliga nyfikenhet”

Pedagogen och datavetaren Miska Noponen har alltid tyckt om att lära sig och drivs av att ge andra verktyg för att utvecklas i en större skala.

Läs artikeln.

Universitetet lever i alumnerna