Brobergsterrassen och Minerva

Brobergsterrassen är hem för en unik universitetsmiljö där framtid och historia möts.

Pedagogiska fakultetens utrymmen koncentreras till Brobergsterrassen i Kronohagen i Helsingfors, som är ett traditionellt universitetsområde. De tidigare utrymmena för institutionerna för anatomi, medicinsk kemi, fysiologi, högenergifysik och fysik har renoverats för fakultetens behov. Mitt bland de gamla stämningsfulla husen finns fakultetens centrum, Minerva-huset som färdigställdes år 2005.

Minerva är en modern byggnad som planerats för framtidsorienterad undervisning och inlärning. Byggnadens hjärta, Minerva-torget, är en inlärningsomgivning som stöder funktionell och aktiv undervisning och olika teknologier i undervisningsbruk.

I Minerva finns restaurang Olivia.