Universitetets faktureringsuppgifter

Helsingfors universitet tar emot i första hand e-fakturor.
E-fak­tu­re­ring

EDI-kod: 003703134717 (samma som tidigare)

E-fakturaoperatör: Telia Finland Oyj

Operatörens förmedlarkod: 003703575029

FO-nummer: 0313471-7

Momsnummer: FI03134717

Referensuppgifter

För att säkerställa en smidig behandling av fakturor ska de innehålla följande referensuppgifter

  • resultatenhet och wbs-nummer
  • beställarens namn.

Vi ber faktureraren begära dessa uppgifter av den som beställt en produkt eller tjänst.

Ytterligare information fås på adressen ostoreskontra@helsinki.fi

Fak­tu­ror per e-post

Fakturor kan fortsättningsvis skickas som e-postbilaga i pdf-format till adressen:

hy-laskut@helsinki.fi

Ett e-postmeddelande får innehålla flera pdf-filer (högst 10 st.), men observera att varje pdf-fil får innehålla endast en faktura inklusive bilagor. En pdf-faktura ska innehålla samma uppgifter som en pappersfaktura (se ovan).

Alla fakturor som riktas till Helsingfors universitet ska innehålla följande uppgifter som fås av varans/tjänstens beställare: resultatenhetens nummer / WBS (projektets nummer) / beställarens namn. Dessa uppgifter måste finnas på fakturan för att universitetet ska kunna bokföra den och betala den i tid.

Fak­tu­ror på pap­per

Om faktureraren inte har möjlighet att skicka e-fakturor eller skicka fakturan per e-post, kan hen skicka en pappersfaktura till adressen: Helsingfors universitet, PB 744, 00074 CGI