Kontaktinformation

  • Forsknings- och undervisningspersonalens kontaktinformation hittas i personsökning.

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedier att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju.