Studierådgivning

Universitetsservicen sköter om Öppna universitetets studierådgivning:

Ansökningsservicen ansvarar för studierådgivningen för dem som är intresserade av Öppna universitetets studier och frågor gällande anmälan till studierna. Du kan kontakta Ansökningsservicen: 

*) OBS! För tillfället besök är inte möjliga eftersom coronaviruset. 

Studentservicen ger rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet:  avoin-student@helsinki.fi

För frågor gällande behörigheter se Helpdesks anvisningar.

Frågor gällande enskilda läroämnen kan riktas till ämnets personal. Läroämnenas kontaktblanketter finns i undervisningsprogrammen och på ämnenas presentationssidor.

Utbildningsspecialist

Lärare

  • Frågor gällande studieavsnittens innehåll
  • Frågor gällande bedömningen av studieprestationer

Om lärarens kontaktuppgifter inte finns i Moodle eller på Öppna universitetets webbplats kan du kontakta läraren via utbildningsspecialisten.

För personer som funderar på att börja studera anordnas informationstillfällen på finska om kursutbudet, studierna vid Öppna universitetet och anmälningarna. Studerande som inleder sina studier kan delta i det aktuella läroämnets introduktionsträffar för att få veta mer om ämnet och om praktiska frågor om studierna.