Kontaktuppgifter

Universitetsservicen sköter om Öppna universitetets studierådgivning.

  • Studierådgivning för dem som är intresserade av att studera vid Öppna universitetet och frågor gällande anmälan till studierna:
    Ansökningsservicen
  • Studierådgivning för dem som redan studerar vid Öppna universitetet:
    Studentservicen på Brobergsterrassen

Kontaktuppgifter