Ekonomiavdelningens och universitetskoncernens kontaktuppgifter

Eko­no­mi­av­del­ning­ens och uni­ver­si­tets­kon­cer­nens kontakt­uppgifter

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen finns i universitetets telefonkatalog.

Kvestor (ekonomidirektör) Marjo Berglund

tfn 0400 812 538

marjo.berglund(a)helsinki.fi

Kvestorns assistent Catarina Salminen, tfn 050 492 4180

Kontakt­uppgifter till våra bo­lag

Helsingin Innovaatiopalvelut

Helsingfors Universitetsfastigheter

HY247

HY+

Gaudeamus

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut

Unigrafia

Universitetsapoteket

4Pharma

Övri­ga kontakt­uppgifter

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse