Per­sonal­för­må­ner

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren för våra anställda. Vi utvecklar ambitiöst tjänster och förmåner för vår personal.
Ba­lans i arbete och fritid och familjvänlighet

Helsingfors universitet erbjuder flexibla arbetsarrangemang. Vi hjälper dig fördela din energi mellan privatliv och arbetsliv.

Vi är en familjevänlig arbetsgivare. Vi stöttar familjer med betald föräldraledighet, flexibla arbetstider och diskuterar familj och arbete i arbetgemenskap. Stöd till medarbetare med familjer diskuteras i utbildningen av chefer och perspektivet beaktas vid rekrytering av nya medarbetare.

Stöd för kom­pe­tens- och kar­riär­ut­veck­ling

Universitetets plan för kompetenshantering beskriver digitala färdigheter, inkluderande ledarskap, samhörighet och servicekompetens. Vi stöder alla medarbetares kompetensutveckling på dessa områden och fäster särskild vikt vid chefskompetenser.

All personal erbjuds språkutbildning och stöd för att arbeta i en internationell arbetsgemenskap.

Ut­märk­ta stöd­tjäns­ter för per­so­na­len

Universitetsservicen bistår universitetets internationella anställda så att de kan fokusera på forskning, undervisning, studier och samhällssamverkan. Vår personal står gärna till tjänst.

Häl­so­vård och för­säk­ring­ar

Helsingfors universitet satsar på sina anställdas hälsa genom att erbjuda preventiv företagshälsovård och allmän sjukvård. Alla anställda är också försäkrade under arbetsresor och i fall av olycka.

Lunch­för­mån

Unicafes studentrestauranger finns på alla campus erbjuder anställda och studenter lunch till förmånliga priser. Många affärer och restauranger ger rabatt till universitetsanställda.

Alla anställda vid universitetet omfattas automatiskt av pensionssystemet. Alla anställda betalar automatiskt en månatlig pensionsavgift ur sin lön.

Mo­tion och väl­be­fin­nan­de

Universitetet strävar efter att skapa förtroende, samhörighet och ett positivt arbetsklimat. Personalens arbetshälsa är ett av universitetets strategiska mål.

Universitetet erbjuder olika slags tjänster för motion och välbefinnande. Varje campus har egna motionsanläggningar och man kan också delta i utomhusaktiviteter. Gymkedjan Unisport som ägs av Helsingfors universitet och Aalto-universitetet har ett brett utbud av motionstjänster på alla campus. Universitetets anställda har tillgång till utbudet till reducerat pris.