Så här ordnar du ett evenemang vid universitetet

Läs anvisningarna för evenemangsarrangörer och praxisen för lokaluthyrning vid Helsingfors universitet.
Lokaler och bokningar

Gör en förfrågan om en lokal för ditt evenemang med hjälp av blanketten för lokalbokning. Blanketten är bara på finska eller engelska..

Du kan bekanta dig med universitetets lokaler på presentationssidorna (på finska) på förhand.

Teamet för lokalbokning hjälper dig gärna att hitta en lämplig lokal:

Lokalbokningar inom universitetet

Anvisningar och priser för lokalbokningar för Helsingfors universitets personal och studenter finns på Flamma.

Bokningsvillkor

Lokalerna hyrs ut för korttidsanvändning till företag, vetenskapssamfund, offentliga och allmännyttiga samfund samt föreningar och medborgarorganisationer. Lokalerna hyrs inte ut för bland annat partipolitiska eller religiösa evenemang eller för kommersiell verksamhet som direkt konkurrerar med universitetet. Ytterligare information finns i bokningsvillkoren (på finska).

Observera lokalernas avbokningsvillkor.

Annat att beakta när du ordnar ett evenemang

Valet av rätt lokal är en av de största faktorerna för ett lyckat evenemang. När du bokar lokal, fundera över vilka evenemangets mål är och hurdana tjänster och extra utrymmen programmet kräver.

Nedan listas frågor du bör beakta när du väljer lokal.

  • När du bokar en plats för evenemanget, tänk på tillgängligheten, såsom tillgänglig ingång till lokalerna och tillgång till tjänsterna. Du kan läsa mer på Invalidförbundets checklista för tillgängliga evenemang (på finska).
  • Mer information om tillgängligheten i Helsingfors universitets lokaler får du på lokalernas presentationssidor och av fastighetens entréservice. Entréservicens kontaktuppgifter finns på lokalernas presentationssidor.
  • Direktuppspelning av evenemang och beaktande av en distanspublik är i dagens läge viktiga delar av evenemangsarrangemangen. Hurdana tekniska lösningar finns det redan i lokalen och hurdana AV-lösningar förutsätter programmet? På lokalernas presentationssidor kan du se hurdan AV-teknik det redan finns i lokalerna. Många lokaler är färdigt utrustade med den vanligaste AV-tekniken.
  • Det är bra att tänka igenom säkerhetsfrågor innan du bokar en lokal, eftersom själva lokalen begränsar bland annat antalet deltagare i evenemanget och verksamheten i lokalerna.
  • Reservera vid behov tid för förberedelser inför evenemanget och för att städa undan efter evenemanget. Universitetets lokaler är i regel färdigt möblerade. Om evenemanget kräver specialarrangemang eller konstruktioner, kontakta fastighetens entréservice i ett så tidigt skede som möjligt.
  • Serveringen beställs av restaurangen i fastigheten. Information om restaurangaktörerna i varje byggnad finns på sidan om Helsingfors universitets undervisningslokaler. Restaurangens personal hjälper dig att hitta en lämplig plats för serveringen.
  • Mer information om universitetets byggnaders öppettider finns på sidan Öppettider.