Professor i handelsrätt, juris doktor Petra Sund-Norrgård, Svenska Handelshögskolan och Helsingfors universitet (Petra Sund-Norrgård: Hanken och Tuhat-forskningsdatabasen)