Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av följande personer

ORDFÖRANDE
Ellen Eftestøl

Professor i civil- och handelsrätt doktor juris Ellen Eftestöl, Helsingfors och Oslo universitet (Ellen Eftestöl: TUHAT-forskningsdatabasen)

Ellen Eftestøl
Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet
E-mail: ellen.eftestol@helsinki.fi 

MEDLEMMAR
Petra Sund-Norrgård

Professor i handelsrätt, juris doktor Petra Sund-Norrgård, Svenska Handelshögskolan och Helsingfors universitet (Petra Sund-Norrgård: Hanken och Tuhat-forskningsdatabasen)

Joonas Tolonen

Ordförande för Juristklubben Codex rf

Alexander Eriksson

Forsknings- och undervisningsassistent vid juridiska fakulteten vid HU.