Vem är utbildningen avsedd för?

Specialistpsykologutbildningen inom klinisk mentalhälsopsykologi riktar sig till dig som har en magisterexamen i psykologi eller motsvarande examen (legitimering i Finland av Valvira) och som arbetar med klinisk mentalhälsopsykologi till exempel inom specialsjukvården eller primärvården.

Du arbetar inom psykiatrin eller mentalvården, till exempel med förebyggande vård, bedömning, konsultation, utbildning eller interventioner. Du vill också utvecklas till specialist inom klinisk mentalhälsopsykologi.

Målet med utbildningen är att du kan arbeta med krävande expertuppgifter inom klinisk mentalhälsopsykologi i din arbetsgemenskap samt på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och i samhället. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla, analysera, bedöma och tillämpa yrkesmässig praxis inom klinisk mentalhälsopsykologi utifrån vetenskapliga belägg.

Utbildningen ger dig behörighet för krävande expertuppgifter inom klinisk mentalhälsopsykologi enligt universitetslagen (1172/2014) § 7c och förordningen om specialiseringsutbildningar (1439/2014). Utbildningen räknas till godo i doktorsutbildningar vid universitet.