Specialistpsykologutbildning inom klinisk mentalhälsopsykologi

Specialistpsykologutbildningen inom klinisk mentalhälsopsykologi (70 sp) är en specialiseringsutbildning som genomförs på universitetsnivå efter magisterexamen. Helsingfors universitet ansvarar för utbildningen och den ordnas i samarbete med universitetsnätverket Psykonet.

Utbildningen är treårig och genomförs vid sidan om arbetet. Den riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin eller mentalvården och vill utvecklas till en specialist inom klinisk mentalhälsopsykologi. Under den mångsidiga utbildningen utvecklar du din yrkesidentitet som klinisk mentalhälsopsykolog samt din expertis inom den kliniska mentalhälsopsykologins kärnområden, till exempel i fråga om bedömningar, konsultationer och interventioner som gäller behandling och förebyggande av mentala störningar.

Vår mission 

Kompetenta, sakkunniga, yrkesintresserade specialistpsykologer som tillhandahåller och utvecklar högklassiga mentalvårdstjänster.

Nästa antagning sker vårterminen 2025

Sammanlagt 32 personer lämnade in en ansökan till specialistutbildningen i klinisk mentalhälsopsykologi under studentantagningen våren 2022. Sammanlagt 28 nya studenter påbörjade den treåriga utbildningen (2022–2025).

Information om antagningen år 2025 publiceras på hösten 2024.

Information om antagningen år 2022 finns på sidan ”Koulutukseen hakeminen” (på finska).
 

Webbinarium (presentation av 2022–2025 utbildning)

Bekanta dig med inspelningen från webbinariet 23.1.2021 (Unitube, på finska)

Information om utbildningen