Professorer

Professorer vid Medicinska fakulteten
Show more info
Show more info
Show more info
Nya professorer

Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Föreläsningen är öppen för alla och är en lättförståelig presentation av de centrala frågorna inom professorns vetenskapsområde. En föreläsning tar 20 minuter, och mellan föreläsningarna kan publiken byta sal.