Detektorlaboratoriet
Detektorlaboratoriet stöder den finländska utvecklingen av detektorer inom experimentell fysik.

Detektorlaboratoriet är ett sambrukslaboratorium för Forskningsinstitutet för fysik (HIP) och avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet. Laboratoriet erbjuder mångsidiga utrymmen, instrument och kunnande till forskningsprojekt som utvecklar strålningsdetektorer för internationella provstationer i partikel- och kärnfysik.

För tillfället är ett flertal projekt på gång i laboratoriet, där man utvecklar strålningsdetektorer för CERNs CMS- och TOTEM-provstationer samt FAIR/GSIs NUSTAR-provstation. Dessutom stöder laboratoriet forskningsprojekt vid avdelningen för fysik, arrangerar undervisning, och erbjuder tjänster för externa användare.

Mera information: Överingenjör Eija Tuominen.

Se också detektorlaboratoriets webbsidor (på engelska).