Teemu Roos: AI gör arbetet lättare och mera effektivt, men ersätter inte människan

På drygt tio år har artificiell intelligens (AI) blivit en väsentlig del av vår värld. Den måste studeras för att vi ska kunna beakta den reella världens osäkerheter och behov då systemen utvecklas.

Vad forskar du i?

Jag studerar AI, det vill säga hur intelligens kan automatiseras. Det betyder inte att vi ersätter människans intelligens. Med hjälp av AI försöker vi göra människans arbete lättare och mera effektivt.

På vad inverkar din forskning och hur? 

Nuförtiden tillämpas AI praktiskt taget inom alla branscher. Den påverkar allas våra liv – ofta utan att vi märker det. För tillfället påverkas våra liv kanske mest av en AI-applikation som baserar sig på rekommendationssystemen på internet och sociala medier. Systemen väljer ut de nyheter och andra innehåll vi ser på våra skärmar, och fungerar därmed som ett slags portvakter som ibland kan ha en avgörande roll för hurdana innehåll vi konsumerar.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt fält just nu? 

Trots att AI har studerats i årtionden redan, har de praktiska applikationerna inte blivit betydande förrän under de senaste drygt tio åren. Jag är särskilt fascinerad av hur man i AI-systemen kan beakta osäkerheten och vagheten i det verkliga livet.

Teemu Roos är professor i datavetenskap vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Se Teemu Roos' jubileumsföreläsning som ny professor 11.9 2020 på YouTube.