STUDENTERNAS DEMONSTRATIONER UTVIDGAS TILL GUMTÄKT OCH VIK

En grupp studerande har i morse ockuperat aulan i Physicum i Gumtäkt och Biokeskus 3 i Vik. De studerande är en väsentlig del av universitetssamfundet, och fakulteternas ledarskap förstår varför de är oroliga för sitt levebröd.

Ockupanterna har sagt att de vill visa sitt stöd för ockupationen av Helsingfors universitets huvudbyggnad, vilken startade på tisdag förra veckan, för att demonstrera mot regeringens planer på att skära i studenternas stöd.

Ockupationerna både i huvudbyggnaden och i Gumtäkt och Vik har gått lugnt till och i gott samförstånd: det har inte framkommit några fall av säkerhetsproblem eller vandalism. 

Dekanus vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Sasu Tarkoma, träffade studenterna på tisdag och berättade att han är överens med rektor Sari Lindblom, som förra veckan uttryckte sin oro för de möjliga nedskärningarna i studiestöd och studenternas levebröd.

”I Helsingfors universitets förslag till regeringsprogram som vi publicerade redan före valet konstaterade vi att regeringen borde säkra sådana omständigheter för de studerande, också studiesociala förmåner, att de kan koncentrera sig på sina studier”, säger Tarkoma.

Dekanus Jaakko Kangasjärvi från bio- och miljövetenskapliga fakulteten vill också lyfta fram det motstridiga i regeringens planer, då den å ena sidan skär i det ekonomiska stödet till de studerande och å andra sidan vill att studietiderna förkortas. Han talade också med ockupanterna på tisdagsmorgonen.

Helsingfors universitets nyhet (19.9 2023): Rehtori Lindblom jakaa opiskelijoiden huolen mahdollisista tukien leikkauksista

Helsingfors Universitets visioner för regeringsperioden 2023–2027