Europeiska kulturarvspriset till dagstidningsprojektet NewsEye

Europeiska kommissionen och Europa Nostra har delat ut Europeiska kulturarvspriset till projektet NewsEye, där Helsingfors universitet utvecklade verktyg för omfattande analyser av digitaliserade dagstidningar från flera olika källor på olika språk.

NewsEye (A Digital Investigator for Historical Newspapers) förbättrar forskarnas, biblioteksbesökarnas och allmänhetens tillgång till europeiska tidningar som utkommit 1850–1950. De parter i Finland som deltog i projektet var avdelningen för datavetenskap och avdelningen för digital humaniora vid Helsingfors universitet samt Nationalbiblioteket. 

Universitetets forskare utvecklade verktyg som analyserar innehållet i gamla dagstidningsartiklar. Som material användes cirka 15 miljoner tidningssidor som digitaliserats av nationalbiblioteken i Österrike, Finland och Frankrike. 

– De verktyg som vi utvecklat gör det möjligt för användare att undersöka automatiskt identifierade ämnen och teman, till exempel från Nationalbibliotekets samlingar, berättar Hannu Toivonen, professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet. 

Främst utvecklade forskarna flerspråkig identifiering av teman samt uppföljning av teman som förändras med tiden. Verktygen hjälper till exempel historieforskare jämföra teman om nationalismen i olika länders dagstidningar från 1800-talet, samt undersöka hur temana förändrats under årtionden och århundraden. 

– Vi utvecklade också verktyg som automatiserar analysen av material och ger en rapport om de viktigaste iakttagelserna i textform, berättar Toivonen.

26 projekt fick pris

Det mest ansedda kulturarvspriset i Europa (European Heritage Award) delas år 2024 ut till 26 projekt eller aktörer från sammanlagt 18 länder. Priserna delas ut av Europeiska kommissionen och Europa Nostra och finansieras av EU:s Kreativa Europa-program. 

– Det Europeiska kulturarvspriset synliggör den avgörande rollen som föredömliga projekt och hängivna individer har för bevarandet och främjandet av vårt rika kulturarv. Jag gratulerar varmt årets vinnare, säger Iliana Ivanova, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom.   

Priserna kommer att delas ut vid toppmötet om europeiskt kulturarv som äger rum i Bukarest (Rumänien) i början av oktober. 

Rösta fram NewsEye till vinnare av publikpriset

De som är intresserade av kulturarvsfrågor uppmuntras nu bekanta sig med vinnarna och rösta fram den som ska tilldelas publikpriset 2024. Röstningen pågår fram till den 22 september påEuropa Nostras webbplats.