Ringmärkt fågel

Ringmärkningsbyrån vid Naturhistoriska centralmuseet koordinerar den ringmärkning av fåglar som sker i Finland. Byråns uppgifter är bland annat att upprätthålla olika dataregister, välja och utbilda ringmärkare samt kontrollera kvaliteten på ringmärkarnas arbete.
Levande ringmärkt fågel

Om du av någon anledning får tag på en levande ringmärkt fågel eller lyckas avläsa ringen på en individ som är ringmärkt med färg eller ett nummerring: Anteckna noggrant texten som ingraverats på ringen, lämna ringen kvar runt fågelns ben, frigör fågeln och lämna en fyndanmälan till Ringmärkningsbyrån via nätblanketten. Anteckna också färgen på ringarna och var de var placerade (runt vilken fot, i vilken ordning).

 

 

Död ringmärkt fågel

Om du hittar en död fågel, kontrollera om den har en ring. Ifall den har det, skicka ringens uppgifter till Ringmärkningsbyrån via nätblanketten.

Om du har fotografier på den upphittade fågeln kan du skicka dem via nätblanketten eller per e-post till adressen rengastustoimisto@helsinki.fi. Särskilt viktiga är bilder där texten på ringen kan avläsas. En uträtad ring kan också fotograferas. Upphittaren får ett brev med informationen om den upphittade fågeln.

Lösgör ringen från den döda fågelns ben. Kom ihåg att tvätta dina händer noggrant alltid efter att du rört ett dött djur som du hittat. Räta ut ringen och fäst den på ett brevpapper med tejp. En ring som inte rätats ut kan söndra kuvertet och falla ut. Kuvertet eller annat packningsmaterial måste du stå för själv. Ange följande uppgifter i brevet:

 • Hela den text som ingraverats på ringen: land, ringmärkningscentral, bokstavskod och nummerserie
 • Datumet för fyndet
 • Fyndplatsen så exakt som möjligt
 • Bedömning av fågelns dödsorsak och dödstidpunkt
 • Ditt eget namn och din adress, dit Ringmärkningsbyrån kan skicka uppgifter om fågeln du hittat
 • Posta brevet till Ringmärkningsbyrån så snart som möjligt 

Du kan skicka brevet utan kostnad genom att ange följande uppgifter på kuvertet:
Kundretur
Kontrakt 127167
Faktureringsnummer 606422
Ringmärkningsbyrån, Naturhistoriska centralmuseet
PB 17
00014 Helsingfors universitet

 

Också döda fåglar som hittats i bra kondition kan hämtas eller skickas till Naturhistoriska museet.

Kom ihåg att tvätta dina händer noggrant alltid efter att du rört ett dött djur som du hittat. Kuvertet eller annat packningsmaterial måste du stå för själv. Ange följande uppgifter i brevet:

 • Hela den text som ingraverats på ringen: land, ringmärkningscentral, bokstavskod och nummerserie
 • Datumet för fyndet
 • Fyndplatsen så exakt som möjligt
 • Bedömning av fågelns dödsorsak och dödstidpunkt
 • Ditt eget namn och din adress, dit Ringmärkningsbyrån kan skicka uppgifter om fågeln du hittat
 • Posta brevet till Ringmärkningsbyrån så snart som möjligt 

Du kan skicka brevet utan kostnad genom att ange följande uppgifter på kuvertet:

Kundretur
Kontrakt 127167
Faktureringsnummer 606422
Naturhistoriska centralmuseet
PB 17
00014 Helsingfors universitet