Meteoritfynd

Meteoriter är stycken av sten eller järn som lossnat från asteroider och planeter och fallit från rymden till jorden. Meteoriter har ett högt vetenskapligt värde och sällsynta meteorittyper har också ett betydande ekonomiskt värde.

Luomus nationella meteoritsamling är en finländsk nationalskatt. Den utvecklas och värnas om, för att det också i framtiden ska vara möjligt att bedriva vetenskaplig forskning om meteoriter och presentera dem för medborgarna. 

Hur känner du igen en meteorit?

Fyndplats och fyndförhållanden

Det är lättast att hitta en meteorit om den fallit på en gräsmatta, ett sandfält eller på is, alltså ett ställe där det inte finns andra stenar. Ibland märks det när en meteorit faller och den kan till exempel smälla ner på ett hustak. 

Stenmeteoriter består huvudsakligen av silikatmineraler, medan järnmeteoriter främst består av metalliskt järn.

De flesta stenmeteoriterna är magnetiska och rätt så tunga i relation till sin storlek, eftersom de innehåller metalliskt järn. Stenmeteoriter är vanligtvis kantiga, eftersom de har brutits loss vid en kollision av himlakroppar och ofta splittras mer när de träffar atmosfären. Stenmeteoriter har en tunn, glasaktig, mörk smältskorpa som uppkommer när den yttersta ytan på stycket som kommer till atmosfären kortvarigt hettas upp och sedan svalnar. 

Om ett hörn på stenmeteoriten har spruckit, ser du ofta små, runda korn (s.k. kondruler) och metalliska korn inne i den. Meteoritens inre är ofta ljust till färgen, men det kan också vara nästan svart.

Järnmeteoriter är starkt magnetiska och mycket tunga i relation till sin storlek. En järnmeteorit i storlek av en tändsticksask väger cirka 200 gram.

Ytan på järnmeteoriter är vanligtvis mycket bucklig, som om den hade gropar som tryckts in med fingertopparna. En järnmeteorit har en tunn mörk smältyta, men om meteoriten varit på jordens yta länge har den ett starkt lager av rost på ytan.

Rapportera ditt fynd!

Bifoga en detaljerad beskrivning av fyndplatsen och fyndförhållandena, dina egna observationer och några välfokuserade bilder. En expert föreslår en laboratorieundersökning av provet ifall rapporten verkar lovande.  Söndra inte meteoriten själv, eftersom det minskar dess vetenskapliga och ekonomiska värde.

Om fyndet bekräftas vara en meteorit, inleder Luomus en enskild överläggning med upphittaren om de villkor på vilka meteoriten eller en del av den kan anslutas till nationalsamlingen. Villkoret för donationen kan vara ett byte till en annan meteorit eller en ekonomisk ersättning. En sällsynt sten-järnmeteorit hittades i Finland år 2017 och upphittaren donerade den till Luomus nationalsamling ett år senare.