Dött djur

Döda djur som hittas i Finland i gott skick kan levereras till Zoologiska enheten vid Luomus. Djurproverna sparas i samlingarna för forskningsändamål. Om det är fråga om en fågel, kontrollera om den har en ring runt benet. Anmäl ringens uppgifter till Ringmärkningsbyrån.

Bifoga fynduppgifterna till provet, Utan dem är provet värdelöst:

 • Fyndplats: kommun, mer specifik plats
 • Tid för fyndet: datum
 • Upphittare: namn och adressuppgifter, ange om du vill att vi kontaktar dig
 • Fyndsätt: t.ex. dött i skogen eller dödsorsak om du vet den, t.ex. flugit mot ett fönster
 • Förmedlare, om någon annan en upphittaren

Ett dött djur som hittats nära bebyggelse ska inte röras med bara händer. Om du hittar massvis av döda fåglar ska du omedelbart rapportera det till den lokala kommunalveterinären.

Att leverera ett dött djur till Naturhistoriska museet

Du kan själv hämta ett dött djur till Naturhistoriska museets kassa under öppettiderna. Adressen är Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors. Leverera provet så snart som möjligt efter att du hittat det eller förvara det i frysen.

Du kan också komma överens om leveransen av prover med personalen vid konserveringen: luomus-konservaattorit@helsinki.fi / Ari Puolakoski tfn 02 941 28801 / Roni Andersson tfn 02 941 28661 / Janne Granroth tfn 02 941 28623.

Provet kan också skickas via Posten utan kostnad:  

 • ”Museiprov” anges som postpaketets innehåll.
 • Du måste själv stå för packningsmaterialet.
 • Skicka paketet i början av veckan så att det inte ruttnar hos Posten över veckoslutet.
 • Slå först in det frysta eller kylskåpskalla provet i tidningspapper och paketera sedan.
 • Undvik plast, eftersom det snabbt får provet att ruttna.
 • Våta prover såsom fiskar och grodor kan dock lindas in i plast och sedan papper. Linda först in fenorna på fiskar i vått papper, så att fenorna på en fryst fisk inte brister när den hanteras.
 • Kom ihåg att tvätta dina händer noggrant alltid efter att du rört ett dött djur.
 • Skriv ”Djurprov” på paketet så att det syns tydligt.

Kundretur

Kontrakt 127167

Faktureringsnummer 606422

Konservering / Zoologiska museet

PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13)

00014 Helsingfors universitet

Provet kan också skickas utan kostnad via Matkahuoltos serviceställen som har personal (inte paketautomat). Använd returnkod 9560662. 

 • ”Museiprov” anges som paketets innehåll.
 • Du måste själv stå för packningsmaterialet.
 • Skicka paketet i början av veckan så att det inte ruttnar hos Posten över veckoslutet.
 • Slå först in det frysta eller kylskåpskalla provet i tidningspapper och paketera sedan. Använd riktligt med tidningspapper.
 • Undvik plast, eftersom det snabbt får provet att ruttna.
 • Våta prover såsom fiskar och grodor kan dock lindas in i plast och sedan papper. Linda först in fenorna på fiskar i vått papper, så att fenorna på en fryst fisk inte brister när den hanteras.
 • Kom ihåg att tvätta dina händer noggrant alltid efter att du rört ett dött djur.
 • Skriv ”Djurprov” på paketet så att det syns tydligt.

   

Returnkod 9560662
Konservering / Zoologiska museet
PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13)
Kundnummer 09401462
00014 Helsingfors universitet
 

Ringmärkt död fågel

Om du hittar en död fågel, kontrollera om den har en ring. Ifall den har det, skicka ringens uppgifter till Ringmärkningsbyrån enligt anvisningarna.