Besök på egen hand

Naturhistoriska museet och Kajsaniemi botaniska trädgård lämpar sig som naturutflyktsmål under alla årstider. Trädgården i Gumtäkt är öppen under sommarsäsongen.

Vi uppmuntrar lärare att planera sina egna lektioner vid och besök till våra besöksmål. Lärare och småbarnspedagoger har gratis inträde till Luomus alla besöksmål.

Vid besök på egen hand är inträdesavgifterna för skol- och daghemsgrupper 3 € per person och besöksmål. Kajsaniemi uteträdgård är gratis.

Naturhistoriska museets utställningar och de botaniska trädgårdarnas grönska är förstås naturliga att förknippa med innehållen inom biologi och miljölära, men de är också utmärkta lärmiljöer för teman inom geografi, historia och samhällslära, bildkonst och modersmål. Matematiska kunskaper kan övas vid museet särskilt med de minsta eleverna.

Luomus besöksmål lämpar sig väl för att arbeta i grupp och för att öva sig i självständigt lärande. Mer information om innehållen i museets utställningar och trädgårdarnas teman finns i utdragslådorna, på informationstavlorna och bakom QR-koderna. 

Före besöket

Ett besök vid Naturhistoriska museet eller de botaniska trädgårdarna är en spännande upplevelse! Du kan bekanta dig med Luomus verksamhet redan innan ditt besök. Nedan har vi samlat korta videor om Luomus verksamhet som besöksgrupper i olika åldrar kan ha glädje av! 

Bra att veta när du anländer

När du anländer till Naturhistoriska museet hittar du garderoben i närheten av kassan i ett separat rum. Lokalen har också låsförsedda skåp. För gruppers utrustning finns det i entréhallen fyra stycken kistor för ryggsäckar. Du får nyckeln i museets kassa. Museet har ett matställe på fjärde våningens trappavsats. 

När du besöker uteträdgården vid Kajsaniemi botaniska trädgård hittar du kartor i de svarta postlådorna. Det är tillåtet att äta matsäck i uteträdgården, sorteringskärlen har märkts ut på kartorna. Uteträdgården är öppen dagligen klockan 9–20. Toaletterna finns vid växthusen, de får besökas gratis under växthusens öppettider.

Vid uteträdgården kan du ladda ner guiden Barnens Kajsaniemi för besöket. Guider kan också lånas i växthusens kassa. Växthusen har tre stycken ryggsäckskistor för gruppens utrustning. Nyckeln till kistorna får du i kassan. Klädställningar och låsförsedda skåp hittar du i växthusens entréhall. Vid växthusen är det tyvärr inte möjligt att äta matsäck

Gumtäkt botaniska trädgård är ett äventyrsfyllt utflyktsmål för daghems- och elevgrupper samt för dagsläger. Inträdesbiljetter köps i trädgårdens herrgårdsbyggnad. Toaletterna finns på herrgårdens första våning. Trädgården har ingen garderob eller förvaringsställe för utflyktsutrustning. 

Uppgifter för besöket
Efter besöket

Efter besöket är det intressant att diskutera besöket tillsammans med gruppen. Vad var särskilt minnesvärt? Vilka saker var det nu igen som har att göra med sådant som behandlats i skolan eller på dagis? Det bästa sättet att fortsätta arbetet är att göra en utflykt till närskogen. Ute i naturen är det lätt att öva upp de kunskaper och färdigheter som fåtts under besöket. 

Mappa är en materialbank för miljöfostran, som har en mängd idéer och färdiga uppgifter som stöd för naturutflykter och naturobservation. Med hjälp av applikationerna iNaturalist och Seek kan du öva dig i identifiering av arter både i parker och i skogsområden. Genom att observera efterlämningar av djur får du reda på vem som bor i närskogen. 

Den virtuella rundturen Förändring i luften

Rundturen har filmats med 360 °-metoden, så du kan stanna upp längs med resan och bekanta dig med utställningens detaljer överallt runtomkring dig. På salarnas väggar hittar du informationspunkter som du kan klicka på för att få mer information om utställningens teman. Reservera minst 15 minuter för rundturen så att du hinner lyssna på referatet för varje punkt och läsa rutorna med tilläggsinformation.