Naturobservationer och artkännedom

Utöver museiupplevelsen erbjuder Luomus tips för att observera naturen och studera artkännedom tillsammans med klassen. Lär er känna arter med hjälp av knippet för skolelever eller gör utflykter och observationer med hjälp av applikationerna iNaturalist och Seek.

Pinkka är nätbaserad inlärningsmiljö som stöder identifieringen av organismer och livsmiljöer. Namnet Pinkka syftar på torra växtprover som samlats i knippen, som växtintresserade traditionellt har använt för att studera artkännedom.
Knippet för skolelever innehåller information växter, mossor och lavar som kan observeras i närmiljön. På sidan finns också uppgifter för olika klassnivåer som kan användas för att studera växter, svampar och mossor.
 

Artkännedom från museet och trädgårdarna

Utställningarna vid Luomus ger utmärkta möjligheter att självständigt observera djur och växter och greppa riktiga proportioner. I naturen ser vi sällan djur på nära avstånd. Därför ger utställningarna en unik möjlighet att studera artkännedom.

När vi studerar genom böcker använder vi endast synsinnet för att identifiera växter, men i trädgårdar och ute i naturen kan vi använda oss av flera sinnen. De olika sinnena spelar en väsentlig roll i identifieringen av växtarter. Smaker, dofter och andra betydelsefulla erfarenheter utökar antalet artrelaterade länkningar och gör det således mer sannolikt att vi lägger informationen på minnet och kan återkalla den.

Bekanta er till exempel med samlingen av finländska fågelarter vid utställningen Finlands natur på museets 3:e våning, eller med de finländska arterna i den geografiska samlingen vid Gumtäkt botaniska trädgård.

Observera naturen

Ta med AI på din naturutflykt! Den artificiella intelligensen i applikationerna iNaturalist och Seek hjälper med artkännedom. Luomus upprätthåller iNaturalist Finland, det vill säga den nationella medlemmen i det internationella iNaturalist-nätverket.

iNaturalist Finland

Du kan använda iNaturalist för att registrera naturobservationer med hjälp av en smarttelefon eller dator. Applikationens AI och de andra användarna hjälper att identifiera observationer. Samtidigt registrerar iNaturalist användarens egna observationer och producerar observationsdata som bland annat forskare kan använda.

Applikationen lämpar sig bäst för årskurserna 7–9 och äldre, eftersom åldersgränsen för att skapa ett användarnamn är 13 år. Appen kan också användas vid närundervisning med lärarens eller klassens gemensamma användarnamn och enhet. Då behöver eleverna inga egna användarnamn. För lärare finns det anvisningar om att använda applikationen i undervisningen.

Applikationen Seek

Med appen Seek identifierar du arter med hjälp av AI och genomför samtidigt utmaningar och samlar märken. Seek är en mer spelinriktad applikation för artobservation, skapad av upphovspersonerna till iNaturalist.

Seek lämpar sig väl för yngre skolelever, eftersom den i regel inte sparar några uppgifter om användaren och inte kräver inloggning.

Fler tips

I Mappa som upprätthålls av Finlands natur- och miljöskolförbund rf hittar du omfattande material, utbildningar, evenemang och andra tjänster för miljöfostran, undervisning i hållbar livsstil. Mappa kan också användas som stöd för utomhusundervisning för olika åldersgrupper och flera olika användningsändamål.