Forskningsinfrastrukturer

Luomus utgör den största helheten av forskningsinfrastrukturer inom biodiversitetsområdet. På dessa sidor hittar du mer information om de infrastrukturer som Luomus upprätthåller.
Dateringslaboratoriet

Dateringslaboratoriet producerar analystjänster som grundar sig på naturvetenskapliga metoder. Metoder som använder sig av radioaktivt kol, stabila isotoper och luminiscens erbjuder möjligheter att undersöka fingeravtrycken av naturens och människans verksamhet från den senaste istiden till den industriella tiden.

Samlingen av genomprover

I Luomus samling av genomprover (grundad 2018) ingår djupfrysta DNA-isolat och vävnadsprover från djur för kommande isolering. DNA-isolat har sparats från prover som blivit kvar från Luomus forskningsprojekt och som uppfyller kvalitetskriterierna. Vävnadsproverna inkluderas i samlingen av genomprover från döda djur som hittats i Finland eller från forskningsprover som donerats till museet.

Målet med samlingarna av genomprover är att bevara högklassiga vävnadsprover och DNA-prover från samtliga levande organismer för kommande forskningsbehov och för nya metoder som snabbt utvecklas. De tjänar behoven av information som behövs för att skydda den biologiska mångfalden i och med att biodiversitetsförlusten framskrider globalt.

Gunilla Ståhls-Mäkelä
Veronika Laine

Geokemisk och isotopgeologisk utrustning

I fråga om geokemiska och isotopgeologiska bestämningar bedriver Luomus ett nära samarbete med Helsingfors universitets avdelning för geovetenskaper och geografi, Finlands isotopgeologiska laboratorium  och det samnordiska laboratoriet NORDSIM.

Yhteistyö tarjoaa geologiseen tutkimukseen monipuolisen mittauslaitteiston:

  • Röntgendiffraktometri (XRD, yhteisomistus GML:n kanssa): mineraalien tunnistaminen ja rakennemääritykset
  • Elekronimikroproobi (EMPA, yhteisomistus GML:n kanssa): mineraalien koostumustutkimukset
  • Korkean resoluution icp-massaspektrometeri (HR-ICPMS, yhteisomistus SIGL:n kanssa): hivenalkuaineanalyysit
  • Mineraaliliberaatioanalysaattori (yhteisomistus SIGL:n kanssa): mineraalikoostumukset
  • Laser-ablaatio icp-massaspektrometri (LA-ICPMS, yhteisomistus SIGL:n kanssa): isotoopit ja ikämääritykset
  • Sekundaari-ioni massaspektrometri (SIMS, Nordsims): isotoopit ja ikämääritykset
Nationalsamlingar

Luomus ansvarar för att förvara, utöka och ställa ut Finlands naturvetenskapliga nationalsamlingar samt för den forskning och undervisning som anknyter till dem. 

De levande samlingarna vid botaniska trädgårdarna

I Luomus levande växtsamlingar vid Kajsaniemi och Gumtäkt botaniska trädgårdar ingår sammanlagt 7 050 växter med olika ursprung och från 4 230 taxoner (arter, raser eller odlade sorter). Bland växterna finns träd, buskar och mångåriga perenner samt tvååriga och en del ettåriga växter.

Luomus DNA-laboratorium

Luomus DNA-laboratorium är utrustat med högklassiga instrument som lämpar sig för genetisk forskning. I laboratoriet finns arbetsutrymme för såväl DNA-isolering som arbete med pre- och post-PCR. Det finns också ett separat renrum, som är reserverat särskilt för behandling av historiskt material.

Vi använder oss av avancerade genetiska metoder, med hjälp av vilka vi undersöker taxonomi och löser centrala frågor inom evolution, fylogeni, systematik, biogeografi, populationsgenetik och naturskydd.

Kyung Min Lee

Fröbank för vilda växter

Fröbanken vid Kajsaniemi botaniska trädgård fungerar som säkerhetsupplag för Finlands hotade arter. När fröna torkas till en låg fukthalt och sedan fryses ned kan de förvaras livsdugliga i tiotals, till och med hundratals, år. För närvarande förvaras 146 hotade eller missgynnade arter, underarter eller varianter. Detta representerar nästan hälften av Finlands alla hotade eller missgynnade arter. Förutom som säkerhetsupplag används fröbankens samlingar också aktivt för forskning och naturskydd.

Mari Miranto

Mikro-CT-skanner

Mikro-CT-skannern Nikon XT H 225 gör det möjligt att avbilda ytstrukturerna och de inre strukturerna av prover utan att skada dem. Klippbilderna och 3D-modellerna som resulterar av skanningen kan användas mångsidigt för att visualisera och undersöka prover. Med hjälp av skannern är det möjligt att avbilda prover som har en diameter på 1–280 millimeter och väger under 15 kg.

Max Söderholm
Anne Koivunen

 

Den tjugotvåprickiga nyckelpigan (Psyllobora vigintiduopunctata) som vi ser på videon är en liten, 3–4 millimeter lång skalbagge som du kan hitta bland växterna på din egen gård eller en närliggande äng. Både larverna och de vuxna individerna deltar i att hålla växterna rena genom att äta mjöldaggsmycel från bladens yta.

Finlands Artdatacenter

Finlands Artdatacenter är flaggskeppsprojektet för digitaliseringen vid Luomus, som samlar ihop och förenar finländsk artdata till en enhetlig och öppen helhet. Artdatacentret har varit verksamt sedan år 2015 och portalen Laji.fi, som är öppen för alla, lanserades i december 2016.

I Artdatacentrets portal kan du söka information om finländska arter, bläddra bland och ladda upp observationer samt bokföra dina egna naturobservationer. Luomus koordinerar Artdatacentret som har byggts upp i samarbete med andra universitet, forskningsinstitut, medborgarorganisationer och experter.

Taita forskningsstation, Kenya

Helsingfors universitets forskningsstation i Taita är belägen i Taitabergen i Kenya. De skogiga bergen och de omgivande torra slätterna erbjuder utmärkta förhållanden för mångvetenskaplig miljöforskning. Vid stationen undersöks till exempel bergsskogarnas betydelse för områdets vattenhushållning samt hur förändringar i markanvändningen påverkar traktens klimat och unika artbestånd. Forskningsstationen som grundades år 2011 erbjuder en ypperlig bas för Helsingfors universitets fältkurser och stöder också undervisnings- och forskningsverksamheten vid andra universitet.