Forskningsprojekt

Vid Luomus pågår ständigt tiotals forskningsprojekt som får finansiering från stiftelser, ministerier och andra aktörer. En del projekt har en egen webbplats. Grunduppgifterna om alla projekt finns i den lista som hämtats från universitetets forskningsportal. Listan finns i nedre delen av den här sidan. Vid Luomus pågår kontinuerligt ett stort antal projekt som genomförs med extern finansiering. De gäller främst forskning och artuppföljningar och deras finansiering kan till exempel användas för att anställa doktorander eller biträdande personal samt för anskaffning av utrustning och annat. En del av projekten är långfristiga.
Bekanta dig med våra forskningsprojekt
Forskningsprojekt

I Helsingfors universitets forskningsportals webbflöde visas Luomus projekt i tidsordning från och med det nyaste.