Abstrakt
NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik

Vi välkomnar att sända in bidrag till individuella paperpresentationer och symposier. Abstrakt för paperpresentationer (200–300 ord, exklusive referenser) bör innehålla en beskrivning av syfte/forskningsfrågor, teori, metod och resultat samt 3–5 nyckelord. Symposium anmäls gemensamt med ett sammanfattande abstrakt (250–300 ord, exklusive referenser) samt namn och organisation på alla presentatörer och ett abstrakt (200–300 ord, exklusive referenser) för symposiets samtliga bidrag.

Presentationer hålls främst på svenska, norska eller danska, men bidrag på engelska är också välkomna. Detta är i linje med NNFF:s skandinaviska språkpolicy.

Abstraktinlämningen öppnar den 15 mars 2023 och stänger den 1 maj 2023. Bidragen genomgår en vetenskaplig referentgranskning och besked om antaget abstrakt meddelas senast den 15 juni 2023.