Fiskars Group ser UNITalent-programmet som viktigt för mångfald, inkludering och innovationer

De internationella studenterna vid Helsingfors universitet och Fiskars Group lärde känna varandra under gruppmöten under tre månaders tid. Programmet stöder inte bara bolagets månfald utan också internationaliseringen av det finländska samhället.
I korthet:
  • Fiskars Group är ett globaliserat företag med en 375 år lång och rik historia. Företaget sysselsätter uppskattningsvis 7 000 människor i 29 länder och har sitt huvudkontor i Esbo, där 16 procent av de anställda är av utländsk härkomst. Företaget är känt för varumärken såsom Fiskars, Iittala, Georg Jensen, Royal Copenhagen, Wedgwood, Moomin Arabia och Waterford och ser internationell talang som en möjlighet för tillväxt och kreativitet och för utveckling av det finländska samhället. 
  • Universitetets program UNITalent erbjuder organisationer möjligheten att i tre månaders tid nätverka med internationella studenter som studerar vid Helsingfors universitet. Genom programmet fick Fiskars Group fräscha perspektiv av studenterna, möjlighet att locka framtidens topptalanger till företaget och ett sätt att visa hur hängivet bolaget förhåller sig till diversitet och inkludering i praktiken

Fiskars Group är ett bolag där vikten av mångfald erkänns som en förutsättning för att bedriva verksamhet i en globaliserad värld. Bolagets huvudkontor i Esbo har anställda från 27 olika länder och de flesta kontorsanställda använder engelska som arbetsspråk. Den potential som internationella talanger besitter har erkänts, särskilt i bolagets data- och analysteam.

Samtidigt söker internationella studenter vid Helsingfors universitet kontakter med det finländska arbetslivet. Forskningskoordinator Pirjo Moen vid magisterprogrammet i data science anser att det är viktigt för såväl studenter som arbetsgivare att få mötas.

– Internationella studenter saknar för det mesta nätverk och kunskap om det finländska arbetslivet när de kommer hit för att studera. Förutom i universitetsvärlden behöver studenterna nätverk i arbetslivet för att hjälpa dem hitta anställning och bli mer integrerade i det finländska samhället. Programmet UNITalent vid Helsingfors universitet erbjuder hjälp med detta.

Deltagandet bidrog till mångfald, kreativitet och attraktion av talanger

Programmet erbjöd en träffpunkt för Fiskars Group och internationella studenter som är intresserade av data och analys. Enligt Liam van Zyl, People Development and Engagement Manager, var programmet också ett konkret sätt att visa bolagets engagemang i mångfald och inkludering. 

– Att delta i program såsom UNITalent sänder en signal till våra anställda och också till omvärlden om att vi är engagerade i mångfald och inkludering samt öppna för att anställa internationella talanger. Som ett globalt hem för designdrivna varumärken vet vi att mångfald och internationella talanger ger vår kreativitet och tillväxt ett lyft, eftersom det är just mångfalden och dessa talanger som gör det möjligt för oss att bättre anknyta till våra konsumenter och hjälper oss att designa fantastiska produkter.

UNITalent-träffarna gav Fiskars Group möjlighet att presentera sin organisation och sina karriärmöjligheter för de studenter som deltog i programmet. Van Zyl och Senior Data Strategist Lucía Llerena, som organiserade gruppträffarna, tycker att programmet har varit nyttigt för alla inblandade parter och att det var enkelt att gå med.

– Vi hade möjlighet att visa tillväxtmöjligheterna och utvecklingen i vårt bolag och i Finland i allmänhet. I utbyte ställde studenterna frågor, utmanade våra idéer och visade oss nya perspektiv. Det här hjälper oss att attrahera toppkandidater som ger vår organisation värdefulla färdigheter och synpunkter säger Llerena.

Interkulturellt samarbete är nyckeln till vår framgång. Genom att delta i UNITalent bidrar vi till att skapa ett mer internationellt finländskt samhälle.

Lucía Llerena, Senior Data Strategist, Fiskars Group
Stöder innovationer och sysselsättning av studenter

Llerena tror att människor med olika bakgrund för med sig fräscha perspektiv till bolaget vilket bidrar till nytänkande. UNITalent gav bolaget direkt tillgång till en mångsidig pool av internationella talanger. 

–Den här exponeringen är livsviktig eftersom den leder till genombrott och fräscha infallsvinklar på problemlösande, vilket i sista hand är något vårt bolag drar nytta av när det gäller tillväxt och konkurrenskraft.

Diskussionerna med gruppen hjälpte oss också att förstå de utmaningar som internationella studenter ställs inför när de övergår till det finländska arbetslivet. Van Zyl tror att deltagandet i UNITalent inte bara är nyttigt för företaget och studenten, utan också hjälper till att göra det finländska samhället mer internationellt.

–Vi vill uppmuntra andra företag att utnyttja den här möjligheten och delta i programmet. Det är en utmärkt möjlighet att föra en aktiv dialog med internationella studenter för att förstå deras unika perspektiv och färdigheter samt använda den här interaktionen för att bygga ett starkt talangnätverk för din organisations framtida behov. Det är också ett bra sätt att stödja internationella studenter på deras väg in i det finländska arbetslivet och bidra till ett mer mångfaldigt och inkluderande samhälle.

Är ditt företag intresserat av att delta i UNITalent?

Läs mer på vår webbplats (på finska och engelska) och kontakta Karriärservicen, careerservices@helsinki.fi

UNITalent i ett nötskal:
  • Programmet HelsinkiUNI International Talent (UNITalent) har funnits i fyra år.
  • Programmet som upprätthålls av Karriärservicen sammanför årligen fadderorganisationer med universitetets internationella examensstudenter och doktorander.
  • Syftet är att ge studenterna information om arbetslivet och kontakter. 
  • Fadderorganisationerna går med i programmet eftersom de vill stödja universitetets internationella experter och dela med sig av sin information om det finländska arbetslivet, sina professionella nätverk samt förklara de oskrivna reglerna vid rekryteringen och bidra med vetskap om den dolda arbetsmarknaden.
  • Under tre månaders tid ordnar fadderorganisationerna minst tre träffar i sina egna lokaler.
  • Arbetsgivarna ges möjlighet att träffa motiverade studenter som är intresserade av branschen samt begrunda sina egna språkkutymer och mångfalden på arbetsplatserna.
  • I år deltog rekordmånga internationella experter, 200 personer, och 11 fadderföretag för att dela med sig av sin information om arbetsmarknaden och förändra det finländska arbetslivet i riktning mot mer mångfald. Deltagare: Alfa Mobility, AlfaSense, Fiskars Group, Institutet för hälsa och välfärd THL, Helsingfors stads kansli, Helsinki Think Company, Naturresursinstitutet (Luke), Utbildningsstyrelsen, Otavan Oppimisen palvelut, Utrikespolitiska institutet, Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Det här var första gången som Aalto-universitetets och Helsingfors universitets internationella grupper i Talent-programmet slogs samman, vilket möjliggjordes av Fiskars Group.

Mera information om UNITalent:

Karriärservicen, Helsingfors universitet, careerservices@helsinki.fi.