Doktorsutbildning

Doktorsutbildning vid Helsingfors universitet är organiserad i doktorandprogram, som hör till Forskarskolan vid Helsingfors universitet. Humanistiska fakulteten ansvarar för fyra doktorandprogram. Utöver dessa programmen kan en doktorsexamen vid humanistiska fakulteten också avläggas i sju doktorandprogrammen som andra fakulteter ansvarar för.
Dok­tors­ut­bild­ning­ens struk­tur

Man söker alltid studierätt för forskarstudier hos ett doktorandprogram, men doktorsexamen beviljas av fakulteten. När du lämnar in ansökan, ska du välja hemfakulteten och ange vilken examen du vill avlägga. Valet av examen beror på din akademiska bakgrund och avhandlingens planerade disciplin.

Om du vill avlägga din doktorsexamen vid humanistiska fakulteten, väljer du humanistiska fakulteten som din hemfakultet och filosofie doktor som examen. Filosofie doktorsexamen vid humanistiska fakulteten kan avläggas i alla doktorandprogrammen som humanistiska fakulteten ansvarar för samt i sju doktorandprogrammen som andra fakulteter ansvarar för.

I doktorsexamen ingår en doktorsavhandling och 40 sp av obligatoriska studier. Doktorsavhandlingen kan vara antingen en monografi eller basera sig på artiklar.

Studierna planeras flexibelt så att de stöder doktorandens framtidsplaner på bästa möjliga sätt. I examen kan man utöver metod- och teoristudier inkludera studier i t.ex. kommunikation, pedagogik, vetenskapsförvaltning eller ledarskap som erbjudas av Forskarskolan vid Helsingfors universitet.

Det finns många prestationssätt: utöver de traditionella prestationssätten kan man samla studiepoäng för konferensföredrag, vetenskapliga publikationer, undervisning och genom att organisera evenemang. Med en individuellt anpassad examen kan man utveckla sin expertis i den riktning man vill.

  • Allmänna ansökningsanvisningarna för alla sökande hittar du på universitetets gemensamma sida för doktorandutbildningarna och på varje doktorandprogrammens egna webbsidor.
  • Fakultetens professorer och de ansvariga forskarna är inom sina områden handledare för doktoranderna i doktorandprogrammen. Mer information om handledning i doktorandprogrammen hittar du på doktorandprogrammens egna webbsidor.