Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning. Fakultetens forskningsområden sträcker sig från antikens språk och kulturer till filmforskning och språkteknologi. Cirka 40 procent av doktorsavhandlingarna inom humaniora i Finland godkänns vid Helsingfors universitet. Vid granskningen av doktors- och licentiatavhandlingar betonas objektivitet, transparens och sakkunskap. De granskare som fakultetsrådet utser är experter inom sina områden och har en viktig roll i kvalitetssäkringen av fakultetens doktorsutbildning.