Kontaktuppgifter
Humanistiska fakultetens stu­dentser­vice, fors­kar­stu­dieä­ren­den och ledning.
Stu­dieä­ren­den

Om du har som avsikt att söka en studieplats vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet, får du rådgivning från Helsingfors universitets ansökningsservice.

Humanistiska fakultetens fakultetsspecifik rådgivning: Stu­dentser­vicen i Forst­hu­set.

Fors­kar­stu­dieä­ren­den

Ta kontakt per e-post: hum-postgrad@helsinki.fi

Telefon: 02941 21610, 02941 22351

  • ansökningar till doktorsstudier
  • rådgivning för forskarstuderande
  • granskningsprocess av doktorsavhandlingar
Dekanus
Prodekaner
Avdelningarnas prefekter