Kontaktuppgifter

Humanistiska fakultetens stu­dentser­vice, fors­kar­stu­dieä­ren­den och ledning.
Stu­dieä­ren­den

Om du har som avsikt att söka en studieplats vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet, får du rådgivning från Helsingfors universitets ansökningsservice.

Humanistiska fakultetens fakultetsspecifik rådgivning: Stu­dentser­vicen i Forst­hu­set.

Fors­kar­stu­dieä­ren­den

Ta kontakt per e-post: hum-postgrad@helsinki.fi

  • ansökningar till doktorsstudier
  • rådgivning för forskarstuderande
  • granskningsprocess av doktorsavhandlingar
Lärar- och forskarutbyte

Helsingfors universitet har ett antal utbytesavtal avsedda för lärare och forskare såväl inom som utanför Europa. Utbytesavtalen gäller för lärare och forskare anställda av Helsingfors universitet.

Mer information om utbytesmöjligheter inom ramarna för utbytesavtalen för lärare och forskare fås av Enheten för internationellt utbildningssamarbete: staffexchange@helsinki.fi.

Mer information om lärar- och forskarutbyte

Dekanus
Prodekaner
Avdelningarnas prefekter