Biblioteksenheter och lokaler
Helsingfors universitets bibliotek har enheter på alla fyra campus. Enheterna har samlingar som berör de ämnen som det undervisas och forskas i på respektive campus.
Utrymme för lärande och insikter på alla campus

I alla Helsingfors universitets biblioteks enheter finns både lugna och tysta läsrum och platser där man kan arbeta, umgås och arbeta i grupp. I biblioteket finns också lokaler för forskare och specialarbetsrum där det är möjligt att läsa mikrofiche och -film eller skanna bilder.

Enheter på alla fyra campus
Bib­li­o­te­kets lo­ka­ler och rum