Tillgänglighet

Bibliotekets kundtjänst hjälper sina kunder med funktionshinder vid användningen av bibliotekets samlingar och lokaler.

Ledar- och assistanshundar är välkomna till Kajsahuset och alla campusbibliotek.
Till­gäng­lig­het i bib­li­o­te­kets en­he­ter

Alla Helsingfors universitets biblioteks enheter är centralt belägna och har goda trafikförbindelser.

Ledar- och assistanshundar är välkomna till Kajsahuset och alla campusbibliotek.