Tryggare rum i biblioteket

Vi strävar tillsammans efter att biblioteket ska vara en trygg miljö där var och en kan känna sig välkommen och uppskattad.

Vi diskriminerar ingen

Vi strävar efter att inte kränka eller förnedra någon genom våra ordval eller handlingar. 

 

Vi undviker fördomar och stereotyper

Vi gör inga antaganden om någons etnicitet, nationalitet, sexualitet, kön, religion, socioekonomisk bakgrund, hälsa eller funktionsförmåga. Vi låter människor vara sig själva. 

 

Vi ger utrymme

Vi respekterar varandras personliga utrymme och rör inte varandra utan tillstånd. Vi ger också utrymme för varandras åsikter och åsiktsyttringar. 

 

Vi är öppna för feedback

Det är tillåtet att ställa frågor och göra misstag. Vi ber om ursäkt om vi kränker någon av misstag.

Vi ingriper vid oacceptabelt beteende

Om vi upptäcker diskriminering, trakasserier eller annat oacceptabelt beteende, ingriper vi i situationen.

Vad ska jag göra om jag ser olämpligt beteende?

Om du upptäcker oacceptabelt eller störande beteende på biblioteket, kontakta personalen vid bibliotekets kundtjänst.  

Om du har upplevt diskriminering eller trakasserier kan du också kontakta bibliotekets kontaktperson för hantering av trakasserier: hulib-harassmentadvisor [a] helsinki.fi.

Kontaktpersoner vid trakasserier på biblioteket