Lärocentret Aleksandria

En lärmiljö för universitetets personal och studerande. Lokaler kan användas även utanför fastighetens normala öppettider.
Lokaler och tjänster i Aleksandria