Fotografering och filminspelning på biblioteket
Helsingfors universitets bibliotek är en offentlig plats. Det är tillåtet att fotografera och filma på offentliga platser.

Kajsahuset, campusbiblioteken och universitetets lärocenter är i första hand lugna miljöer där universitetets studerande och personal kan arbeta, all fotografering och filminspelning ska alltså utföras på ett sådant sätt att det inte stör bibliotekets kunder.
Fo­to­gra­fe­ring och film­in­spel­ning för pri­vat bruk

Fotografering och filminspelning för privat bruk är tillåtet på offentliga platser som biblioteket.

Man får fritt fotografera och filma bibliotekets byggnader och lokaler som är öppna för allmänheten för privat bruk, förutsatt att man inte stör bibliotekets verksamhet.

För att fotografera eller filma personer behövs alltid deras tillstånd.

I alla lokaler som är öppna för allmänheten måste man när man fotograferar eller filmar se till att det inte stör kundernas arbetsro eller personalens arbete, och också ta ljudnivån i beaktande.

För me­dia

Nyhets- och aktualitetsmedier och andra medier är välkomna att fotografera och filma i Helsingfors universitets biblioteks lokaler.

Eftersom det ofta ordnas fotograferingar och filminspelningar på biblioteket ombeds du informera bibliotekets kommunikatörer på förhand:

hulib-viestinta@helsinki.fi

eller i brådskande fall:

Veera Ristikartano
Specialplanerade
Helsingfors universitets bibliotek
Email: veera.ristikartano@helsinki.fi
Tel: 0294121724
Tel: 0505762898

!!! KÄÄNNÄ > Kuvia kirjastoista

!!! KÄÄNNÄ > Helsingin yliopisto ylläpitää medialle avointa kuvapankkia Unimaterialbankissa. Kuvapankista löydät kuvia myös Kaisa-talosta ja kampuskirjastoista.

Media voi käyttää kuvapankin kuvia veloituksetta Helsingin yliopiston tutkimuksesta, opetuksesta tai muusta toiminnasta kertovien juttujen yhteydessä. Muu käyttö on kielletty.

Valokuvan käytön yhteydessä tulee mainita kuvaajan nimi, jos se on mainittu kuvan tiedoissa (kuvatekstinä tai metatiedoissa). Lähteenä pitää mainita Helsingin yliopiston kirjasto.

För pro­duk­tions­bo­lag

Det är också möjligt att hyra Helsingfors universitets lokaler som bakgrund till filminspelningar.

Kontakta bibliotekets kommunikationsteam på förhand för att komma överens om tidtabell och andra arrangemang om du är intresserad av att ordna en inspelning för en film, tv, en reklam eller någon annan kommersiell filminspelning. 

Bibliotekets kommunikationsteam:

hulib-viestinta@helsinki.fi

eller:

Veera Ristikartano
Specialplanerade
Helsingfors universitets bibliotek
Email: veera.ristikartano@helsinki.fi
Tel: 0294121724
Tel: 0505762898

Pri­ser för att an­vän­da bib­li­o­te­ket som in­spel­nings­plats

Det uppbärs i regel en avgift för användning av Helsingfors universitets biblioteks lokaler som inspelningsplats för andra än för medier. Vid inspelningar där kunden är någon av Helsingfors universitets enheter eller HUCS är det gratis att använda lokalerna.

 

HU och HUCS / €, moms 0 % Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Filmteam på 1–2 personer
Hyra för inspelningsplatsen, grundavgift*
150,00 / påbörjad timme *
Större projekt**
Hyra för inspelningsplatsen, grundavgift
150,00 / påbörjad timme
Personalkostnader för bibliotekets personal, arrangemang 124,00 / påbörjad timme
Vaktmästartjänster, vid behov Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan

*Bibliotekets fastigheter och lokaler som är öppna för allmänheten får fotograferas och filmas fritt endast för privat bruk. För annan fotografering eller inspelning ensam, med en modell eller där någon intervjuas ska grundavgiften betalas.

**Film- och tv-produktioner, reklamfilmer, andra filmteam med tre eller fler personer.

Mer information om prissättning: hulib-viestinta@helsinki.fi