Fotografering och filminspelning på biblioteket

Helsingfors universitets bibliotek är en offentlig plats. Det är tillåtet att fotografera och filma på offentliga platser.

Kajsahuset, campusbiblioteken och universitetets lärocenter är i första hand lugna miljöer där universitetets studerande och personal kan arbeta, all fotografering och filminspelning ska alltså utföras på ett sådant sätt att det inte stör bibliotekets kunder.
Fo­to­gra­fe­ring och film­in­spel­ning för pri­vat bruk

Fotografering och filminspelning för privat bruk är tillåtet på offentliga platser som biblioteket.

Man får fritt fotografera och filma bibliotekets byggnader och lokaler som är öppna för allmänheten för privat bruk, förutsatt att man inte stör bibliotekets verksamhet.

För att fotografera eller filma personer behövs alltid deras tillstånd.

I alla lokaler som är öppna för allmänheten måste man när man fotograferar eller filmar se till att det inte stör kundernas arbetsro eller personalens arbete, och också ta ljudnivån i beaktande.

Bilder från biblioteket

Helsingfors universitet har en bildbank öppen för media. I bildbanken hittar du även bilder på Kajsahuset och campusbiblioteken.

Media kan använda bilderna i bildbanken kostnadsfritt i samband med artiklar om Helsingfors universitets forskning, undervisning eller annan verksamhet. Annan användning är förbjuden.

Vid användning av fotografi ska fotografens namn anges om det nämns i bilddata (som bildtext eller metadata). Källan bör vara Helsingfors universitets bibliotek.

För me­dia

Nyhets- och aktualitetsmedier och andra medier är välkomna att fotografera och filma i Helsingfors universitets biblioteks lokaler.

Eftersom det ofta ordnas fotograferingar och filminspelningar på biblioteket ombeds du informera bibliotekets kommunikatörer på förhand:

hulib-comms@helsinki.fi

eller i brådskande fall:

Kontaktinformation
För pro­duk­tions­bo­lag

Det är också möjligt att hyra Helsingfors universitets lokaler som bakgrund till filminspelningar.

Kontakta bibliotekets kommunikationsteam på förhand för att komma överens om tidtabell och andra arrangemang om du är intresserad av att ordna en inspelning för en film, tv, eller någon annan filminspelning. 

Bibliotekets kommunikationsteam: hulib-comms@helsinki.fi