Behovet av vetenskap under isen

Dykexpeditioner i polarområden är en av de mest krävande uppgifterna för forskare som vill förstå effekterna av klimatförändringarna i vår värld. Nu introducerar Finland ett nytt program som är utformat för att introducera de utmaningar och färdigheter som krävs för att utföra dykverksamhet i polarområden.

– Forskningsdykning är en essentiell del inom havsforskningen och dykbaserade metoder efterfrågas allt mera, till exempel i arbetet med att förstå konsekvenserna av snabba förändringar som sker i den biologiska mångfalden i kustekosystemen, säger professor Alf Norkko vid Tvärminne zoologiska station i Finland.

Den marina biologiska mångfalden i de unika polarmiljöerna gör dykbaserade forskningsexpeditioner avgörande för vår förståelse av förändringar i dessa regioner, allt från klimatförändringen till annan människogenererad påverkan.

Det nya utbildningsprogrammet leds av dykakademin Finnish Scientific Diving Academy (Helsingfors universitet). Den unika kurshelheten samlar experter på expeditioner i polarområden och utbildar deltagarna i överlevnad i extrema förhållande, logistik för att ta sig fram över snö och is, användning av snöskoter, planering och riskreducering vid dykverksamhet under is samt betonar förmågan att bemästra den vetenskapliga delen av dykning under isen.

Utbildningsplats för polarexpeditioner

Inom ramen för utbildningsprogrammet användas mera lättillgängliga områden i finska Lappland för att låta forskare och forskningsdykare träna inför framtida expeditioner till de norra och södra polarområdena.

Den första utbildningshelheten pågår den 9- 17 mars 2024 och utgår från Kilpisjärvi biologiska station i norra Finland där dykträningen utförs i den istäckta sjön direkt framför stationen. Kilpisjärvi biologiska station är en del av det nätverk av forskningsstationer som drivs av Helsingfors universitet.

Programmet består av teoretiska kunskapsdelar om polaroperationer kombinerat med praktisk träning under ledning av expertinstruktörsteamet.

– Målet är att utveckla en modern forskningsdykutbildning som erbjuder den kunskap som krävs inom professionell havsforskning för att svara mot växande krav av marin vetenskap och blå ekonomier, avslutar Edd Stockdale, koordinerare vid dykakademin Finnish Scientific Diving Academy.

 

Instruktörer

Edd Stockdale, koordinator, Finnish Scientific Diving Academy, Finland

Edd är en erfaren expeditionsdykare som deltagit i många forskningsprojekt runt om i världen. Han är också koordinator för Finnish Scientific Diving Academy och utvecklar utbildningsprogram för att modernisera vetenskapliga dykprotokoll och utveckla avancerade undervattenskunskaper som är viktiga för nästa generation av havsforskare.

Rod Budd, ansvarig för dykexpeditioner i Antarktis vid NIWA, Nya Zeeland

Rod är ansvarig dykledare vid National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) i Nya Zeeland. Hans första resa till Antarktis var 2001, han utsågs till dykledare i Antarktis 2004 och ansvarar sedan 2012 för Antarctica New Zealands alla vetenskapliga dyk i Antarktis.

Patrick "Pata" Degerman (www.pata.fi), ledare för arktiska expeditioner, guide och utforskare, Finland

Pata Degerman är en finsk upptäcktsresande med över 70 expeditioner och resor bakom sig, bland annat till Antarktis, Grönland och Spetsbergen. Pata har spelat en viktig roll i utformningen av kapaciteten hos expeditionsgrupper och olika specialstyrkor. Hans expertis sträcker sig till utbildning både i Finland och utomlands, där han förmedlar ovärderlig kunskap om att operera i extremt kalla förhållanden.

För mera information, vänligen ta kontakt!