Fältkurser 2023

Listan omfattar endast de kurser som ordnas av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och uppdateras vartefter kursprogrammet utvecklas.

Marine Functional Ecology

22. - 31.5.2023 (in English, Alf Norkko)

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna

5. - 16.6.2023 (in Swedish, Ulrika Candolin)

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi

28.8 - 1.9.2023 (in Finnish, Leena Nurminen)