Båtar för kustnära forskning

Här hittar du information om stationens båtar och kontaktinformation för bokningar.

Större fartyg (r/v Augusta, r/v J.A. Palmén) och svävaren (r/v Saga) bokas genom stationens fartygsansvarige Göran Lundberg eller Jostein Solbakken.

Bokning och körning av mindre båtar med utombordsmotor kräver ett TZS båtlov. För att få ett båtlov måste man delta i en båtskolning som ordnas av TZS tekniska personal. Om du behöver ett båtlov, vänligen kontakta TZS tekniska personal i god tid före din ankomst för att boka tid för båtskolning. Med ett giltigt båtlov kan de mindre båtarna bokas direkt i ett online bokningssystem efter registrering.

Användning av båtarna är avgiftsbelagd. Priserna hittas under länken nedan och frågor om fakturering kan riktas till kansliet på TZS.

Roddbåtar kan användas kostnadsfritt av kurser och de som jobbar och övernattar på TZS. Roddbåtarna måste bokas på förhand antingen i online bokningssystemet om man har ett giltigt båtlov eller via kansliet på TZS.

 

Större fartyg

R/V Augusta är en 18.5 m lång katamaran med en marschfart på 18 knop, som är byggd 2019 av Kewatec Aluboat (Kokkola, Finland). Fartyget har ett våtlabb med dragskåp, ett temperaturkontrollerat rum för inkuberingar av prover, och ett kylskåp och en frys för förvaring av prover. Fartyget har också torra laboratorieutrymmen med en stor skärm för presentationer, eget Wi-Fi nätverk och utrustning för grundläggande miljöövervakning. Med fartyget kan man provta med till exempel vattenhämtare, planktonnät, sedimentprovtagare (propphämtare och grabbar), bottenskrapor och bottentrålar. Fartygets egen standardutrustning innehåller en hand-CTD (CastAway CTD) och en syremätare (YSI ProODO). Fartyget kan hantera installationer upp till 1000 kg (en kran av typ Fassi på akterdäck med kapacitet upp till 1000 kg med 60 m vajer, och 500 kg med 200 m vajer och en kran av typ Fassi på fördäck med kapacitet upp till 300 kg med 150 m vajer). Ankarspel och replås för ankringar och en mindre bom för provtagning för hand. Det är möjligt att installera ett specialtillverkat sållningsbord för hantering av bottenprover under provtagningsresan. Besättningen består av en kapten och en maskinchef. Augusta får ta ombord 30 personer exklusive besättningen.

J.A. Palmén (JAP) är ett 10.3 m långt fartyg av typen Kulkuri 34, med ett stort, öppet akterdäck samt varm hytt och toalett ombord. Det stora akterdäcket gör provtagningen från båten lätt och behändigt. JAP kan ta upp till 12 personer ombord och har en marschfart upp till 17.5 knop.

Crangon är ett 8.2 m långt Faster 750 cat –fartyg med två 150 hp Yamaha motorer. Båten har ett stort, öppet däck, slät botten och en liten kran, vilket gör Crangon idealisk för mångsidigt arbete. Båten har en bogport i fören som går att öppna ner till vattennivån för att göra det lättare att komma in och ut från vattnet och är därför speciellt lämplig för dykning. Crangon kan ta upp till 8 personer eller 1370 kg ombord.

Esox (Polarcirkel 685 DIVING) är en 6.85 m lång RBB -båt (Rigid Buoyancy Boat) som är specialtillverkad för polarförhållanden och dykning. Båten har två 115 hp Yamaha motorer och kan ta upp till 10 personer eller max 1250 kg ombord. RBB –skroven är självlänsande och har fasta pontoner fyllda med polystyren som gör båten så gott som osänkbar. Esox är i första hand i Dykakademins användning.

R/V Saga är en luftkuddefarkost (svävare) för transporter på is och vatten. Saga har stora dörrar och ett däck runtomkring som gör den lämplig för provtagningar också i öppet vatten. Saga är utrustad med en varn-vinsch i fören och en arm för vattenprovtagning, samt en stege för dykare. Saga kan ta upp till 7 personer eller 700 kg ombord. Sagas hastighet och räckvidd är starkt beroende av vind- och isläget; detta måste diskuteras med TZS tekniska personal på förhand när man planerar resan.

Mindre båtar

De mindre Linder –båtarna (båtar 2, 3 och 4) är speciellt bra för kurser och provtagningar i närheten av stationen.

Linder nr. 2 har en något större 15 hp 4-taktsmotor, medan Linders 3 och 4 har 9.9 hp 2-taktsmotorer. Alla små Linder –båtar kan ta ombord upp till 4 personer eller två dykare. Dykning från de små Linder –båtarna kräver tillgång till stranden och är inte möjligt direkt från båtarna.

Linder 445 Max är stationens största Linder –båt. Linder 5 kan ta ombord upp till 4 personer på områden 1 och 2 eller två dykare och en passagerare. Båten lämpar sig speciellt väl för mindre forskningsgrupper som jobbar på öarna. Den har ingen dykstege och rekommenderas därför inte för dykare utan tillgång till stranden.

Både Saavi och Palju kan ta ombord upp till 7 personer på område 1 och 5 personer på område 2. De lämpar sig speciellt väl för dykning. De har en slät botten och stort däck. I fören finns en bogport som går att öppna ner till vattennivån för att göra det lättare att komma in och ut från vattnet. Saavi har något större motor (80 hp) än Palju (60 hp).

Lota har en inombords dieselmotor och är därför ett lite långsammare alternativ. Lota har dock en ordentlig stege för dykare och kan ta ombord upp till 10 personer (eller 6 dykare). Den lämpar sig speciellt för större grupper och kurser när man jobbar på öar nära stationen.

Roddbåtar och kajak

TZS har två Terhi –roddbåtar och två MiniBuster –båtar som används som roddbåtar.

Roddbåtarna kan användas utan kostnad av kurser och de som bor eller jobbar på TZS.

Roddbåtarna måste bokas på förhand antingen via online bokningssystemet (de som har ett giltigt båtlov på TZS) eller via stationens kansli.

Kajaken Prodigy 2 kan hyras av de som bor på stationen. För bokningar och priser, kontakta TZS kansli.

Båtregler

De följande reglerna gäller alla som använder stationens båtar.

 1. Ett personligt båtlov behövs för att köra motorbåtarna.
 2. En kapten måste utses till båten i samband med bokningen och kaptenen måste befinna sig fysiskt i båten under resan. Kaptenen är ansvarig för båten och säkerheten för alla ombord. Alla personer ombord måste följa kaptenens instruktioner. Skador som orsakas av vårdslös hantering av båten faktureras av kaptenen.
 3. Av säkerhetsskäl skall antalet personer ombord inte överskrida gränsen angett för båten. Maximiantalet personer tillåtet för varje båt hittas i båtbokningssystemet. Maximiantalet personer ombord på J.A. Palmén är tolv. OBS! Annan last (inklusive dykutrustning) minskar på maximiantalet personer i förhållande 70 kg = en person.
 4. Alla personer ombord på en båt med utombordsmotor måste ha på sig en flytväst under alla omständigheter.
 5. Det är fullständigt förbjudet att köra en båt alkoholpåverkad eller att konsumera alkohol ombord.
 6. Före varje båtresa måste destinationen och den beräknade ankomsttiden noteras i båtbokningssystemet.
 7. Kaptenen skall rengöra båten och städa bort all provtagningsutrustning från båten efter varje resa.
 8. Ingen utrustning som hör till båten (t.ex. ankare, öskar eller verktyg) får lånas eller föras bort från båten.
 9. Motorfel och grundstötningar måste omedelbart meddelas till stationens tekniska personal. Egna reparationer är fullständigt förbjudna.
 10. Den högsta tillåtna hastigheten i närheten av stationen (Krogarviken) är 9 km/h (5 knop).
 11. Ifall stationens regler för användning av båtar inte följs, kan tillståndet att köra båt på Tvärminne Zoologiska Station dras in