Lagring i Dataarkivet

Så här får du ditt forskningsmaterial till Dataarkivet vid Helsingfors universitet. Processen består av fem steg, som säkerställer att materialet bevaras för kommande generationer.