Sanna Rajala, IT-lösningskonsultering

När jag var yngre tänkte jag fullt och fast att jag skulle bli hushållslärare. Livet tog mig dock i en annan riktning och jag började studera informationsteknik. 18 år på IT-centret vid Helsingfors universitet har lärt mig att testning ger resultat och man ska inte vara rädd för att försöka.

När jag letade efter en praktikplats år 2003, tipsade en vän mig om möjligheterna vid Helsingfors universitet. Jag tänkte att varför inte, och här är jag fortfarande. Som mina första arbetsuppgifter deltog jag bland annat i tentakvariumprojektet, arbetade inom stödet för posterutskrift och var ansvarig för rådgivningen vid videoredigeringspunkten. Jag uppdaterade också vår enhets webbplats för vårt team.

Jag arbetade också länge som chef för en expertgrupp och som serviceansvarig för några tjänster i en grupp vars tjänster inkluderar videotjänster och inlärningsmiljön Moodle (en av universitetets mest använda tjänster). Som erfarenhet var chefsarbetet mycket lärorikt och jag såg hur expertarbete ser ut ur chefens perspektiv.

Arbetsrotation ledde permanent till nya uppgifter

Sommaren 2020 ansökte jag om och fick delta i arbetsrotation i gruppen för lösningskonsultering och publikationsplattformar. Att lära sig nya arbetsuppgifter och den nya gruppens arbetsmetoder gav en stimulerande kick till arbetet. Jag bekantade mig bland annat med utmaningar förknippade med lagring av känslig data och den tekniska supporten från produktägare. Slutligen blev arbetsrotation mitt fasta jobb.

I min nuvarande grupp arbetar jag som lösningskonsult och hjälper till att lösa mycket olika problem. Dessutom är jag med på universitetets Lean-preparationskurs. Mitt mål är att i framtiden vara coach i både min egen enhets och hela universitetets Lean-nätverk.

Arbetskulturen vid IT-centret uppmuntrar till försök

Under de senaste 18 åren har jag lärt mig att varken jobbet eller du själv aldrig blir klar. Detta har för sin del varit motiverande eftersom inlärningsprocessen pågår hela tiden. Mina arbetsuppgifter har varierat genom åren, men arbetskulturen som uppmuntrar till försök har förblivit densamma. Saker utvecklas genom försök när man inte behöver vara rädd för att misslyckas utan tar emot misslyckanden som lektioner och byggklossar för lösningar som fungerar allt bättre.  Man får stöd i lärandet av nya saker både i form av utbildningar och med hjälp av kollegor. Vikten av självstudier får dock inte glömmas bort.

Saker utvecklas genom försök när man inte behöver vara rädd för att misslyckas utan tar emot misslyckanden som lektioner och byggklossar för lösningar som fungerar allt bättre.

När man har arbetat länge vid Helsingfors universitet kan man ibland glömma hur bra förmåner vi har. Utbudet av arbetsplatsmotion är mångsidigt och förmånligt med personalpriserna. Arbetstidernas flexibilitet gör det enklare att komma överens om tidtabeller och det är lätt att sluta tänka på arbetet när man åker hem (eller stänger av arbetsdatorn om man arbetar på distans). Vår enhets underhållningskommitté förtjänar ett hedersomnämnande eftersom personalen kan tillsammans njuta av en avslappnad atmosfär med lämpliga intervaller och många olika slags aktiviteter är tillgängliga.

Läs mer berättelser om folket vid IT-centret!
Lediga anställningar

Vi erbjuder inspirerande uppgifter för proffs inom IT-branschen. Kolla lediga anställningar på universitetets webbplats eller skicka en öppen ansökan till oss på adressen hr-tike@helsinki.fi.