Antti Jussila, webbtjänstspecialist

Antti Jussila har under sin karriär arbetat med många slags IT-expertuppgifter inom både den privata sektorn och universitetsvärlden vid IT-centret. Jussila har arbetat med olika uppgifter även vid IT-centret, och enligt honom är lagandan och att lära sig nytt absoluta styrkor i vår arbetsgemenskap.
Vad inspirerade dig att börja jobba hos IT-centret och vad är det mest intressanta med ditt arbete?

Jag är en återflyttare – jag kom ursprungligen till IT-centret som Linux-administratör. Största delen av mitt arbetsliv har jag främst arbetat med Linuxrelaterade uppgifter inom den privata sektorn, men har förstås även gjort serviceplanering. Mitt i min universitetskarriär arbetade jag ett par år inom den privata sektorn med DevOPS, men jag saknade de stora systemen, arbetskamraterna och den bättre möjligheten att påverka mina egna arbetsuppgifter.

Att bygga nya lösningar, att lösa problem och möjligheten att undersöka och pröva på nya lösningar och system är de mest intressanta aspekterna i mitt arbete. Mina tidigare arbetsuppgifter på IT-centret var främst relaterade till underhåll av Linux-servrar och Linux-relaterade disksystem. I dag underhåller jag bland annat versionshantering, enkätsystemet för känslig information, ett internt diskussionssystem, ett centraliserat loggsystem och en containermiljö och genomför automatiserade lösningar.

Vilka utbildningsmöjligheter har IT-centret? Vad har du lärt dig under din tid här?

IT-centret erbjuder bland annat möjligheter att delta i systemleverantörernas egna utbildningar, och efter intresse kan man också genomföra olika webbutbildningar. Själv har jag gått kurser relaterade till exempel till Ansible och OpenStack. Självständiga studier och nyfikenhet uppskattas på IT-centret, och verktyg och tid finns också tillgängliga för detta. Man behöver inte slåss om varje resurs och det är möjligt att beställa bland annat virtuella servrar och containrar för egen forskning. Vi har en omfattande IT-infrastruktur som vi själva förvaltar. Tack vare detta behöver vi inte vänta på externa leverantörer, eftersom vi har intern spetskompetens.

Arbetsrotation gör det möjligt att bekanta sig med olika slags arbetsuppgifter. Jag har själv då och då besökt olika personer under en dag för att bekanta mig med deras arbetsuppgifter. Corona och distansarbete har dock begränsat detta på senaste tiden. När man ser på saker genom en annan persons arbete är det lättare att identifiera problem som inte är så synliga för en själv. Samtidigt ser man på nära håll expertisen hos IT-centrets främsta proffs, vilket leder till att man lär sig uppskatta deras know-how ännu mer.

Hurdan är arbetsgemenskapen vid IT-centret? Och hur är det att jobba på universitetet?

IT-centret har en avslappnad och bra arbetsgemenskap. Man får misslyckas, och människor hjälper varandra i stället för att klaga på att man gjort fel. Avslappningen och arbetet för samma mål har ofta varit synliga vid stora problem. Man börjar lösa problemet tillsammans och ingen lämnas ensam. Arbetsgivaren är flexibel i olika livssituationer och fritid och semestrar kan tillbringas i lugn och ro.

Vid universiteten konkurrerar inte IT-lösningar med varandra, utan högskolor och universitet samarbetar kring olika tjänster. Jämfört med den privata sidan skapar öppenheten möjligheter att lära av andra universitets och högskolors lösningar, och detta stöds till exempel av högskolornas årligen anordnade IT-dagar. Våra kunders, dvs. universitetsfolkets, uppgifter är också mycket intressanta – ur vår synvinkel framför allt hur vi kan hjälpa dem i forskningen, undervisningen och studierna. I vårt arbete lär man sig att värdera vetenskapligt arbete och människors kompetens på ett helt annat sätt när vi får följa forskarnas arbete på nära håll. Våra universitetsstuderandes IT-projekt är också intressanta och det är stimulerande att följa lösningarna som studerandena utvecklar.

Våra experter berättar om sitt arbete