Flexibla studier JOO

Alla universitet i Finland har ingått avtal om flexibel studierätt (JOO-studier). Avtalet ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att inkludera studier vid ett annat finländskt universitet i sin examen.

JOO-studierna är avgiftsfria. Studenten måste vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet.

Flexibel studierätt (JOO) beviljas endast för studier som hänger samman med studentens examen och som inte finns att tillgå vid Helsingfors universitet.