Fotografering och filminspelning i universitetets lokaler

Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk på offentliga platser såsom universitetet, förutsatt att det inte stör universitetets normala verksamhet.
Fotografering och filminspelning i universitetets lokaler

Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk på offentliga platser såsom universitetet, förutsatt att det inte stör universitetets normala verksamhet. För att fotografera eller filma personer behövs alltid deras tillstånd.

Undervisningslokalerna är däremot inte offentliga och för att fotografera eller filma i dem krävs det tillstånd av läraren och studenterna.

Fotograferingen eller filminspelningen får inte störa universitetets egentliga verksamhet, och får till exempel inte begränsa passagen eller hindra vistelsen i en lokal. Eventuellt ljud får inte störa universitetets arbetstagare eller studenter eller annan verksamhet.

Media

Nyhets- och aktualitetsmedier och andra medier är välkomna att fotografera och filma i universitet för nyhetsrapportering om universitetet. Informera lokalens vaktmästare på förhand om fotograferingen eller filminspelningen.

Fotografering och filminspelning på Helsingfors universitets bibliotek

På Nationalbiblioteket   

Avgiftsfri bildbank för media

Helsingfors universitet har en bildbank i Uni Material Bank som får användas fritt av media. I bildbanken finns det bilder av universitetets byggnader, av forskning och undervisning samt personporträtt.

Medierna får använda bilder från bildbanken avgiftsfritt i samband med artiklar om forskning, undervisning eller annan verksamhet vid Helsingfors universitet. Annan användning är förbjuden.

Företag och produktionsbolag

I vissa fall är det möjligt att hyra universitetets lokaler som bakgrund till andra typer av fotograferingar eller filminspelningar. Man kan inte hyra lokaler för produkt- och reklamfotografering. Vid filminspelningar eller andra kommersiella inspelningar som utförs av produktionsbolag, vänligen kontakta lokalbokningen (tilavaraus@helsinki.fi) i god tid.