Bilder för media

Media får fritt använda bilderna i anslutning till artiklar som berör forskning, studier och övrig verksamhet vid Helsingfors universitet. Användning i annat syfte är förbjuden.

Vid publicering ange fotografens namn (om det framgår av bildtexten eller filens namn) samt Helsingfors universitet.

Universitetets ledning

Styrelsen

Professorer och forskare

Centrumcampus

Campus Gumtäkt

Campus Mejlans

Campus Vik

Platser att besöka

Lärarakademin

Lo­go­ty­per

uhbrand@helsinki.fi