Östersjöexperter

På den här sidan hittar du forskare vid Helsingfors universitet som är experter i Östersjöfrågor.

Jaanika Blomster

 • Makroalgers systematik och populationsdynamik i Östersjön
 • blåstång
 • grönalger
 • Östersjöalgers nyttoanvändning
 • möten mellan vetenskap och konst.

Ulrika Candolin

 • Kustorganismers beteendeekologi 
 • Hur miljöförändringar orsakade av människan påverkar djur, speciellt deras beteende: vilka förmår anpassa sig, vilka inte, och hur påverkar detta populationerna, artsamhället och ekosystemets funktioner.

David Fewer

 • de blågröna algernas (cyanobakteriernas) biologi och mångfald och hur de påverkar Östersjöns ekosystem.

Camilla Gustafsson

 • ekologi
 • sjögräs och andra vattenväxter
 • marin biodiversitet.

Heikki Hirvonen

 • utrotningshotade laxfiskars (lax, öring) beteendeekologi och skyddsbiologi.

Kari Hyytiäinen

 • blå ekonomi
 • övergödningsbekämpning
 • kostnader och nytta med att skydda Östersjön
 • integrerade modeller och ekonomisk optimering.

Tom Jilbert

 • eutrophication
 • deoxygenation and hypoxia
 • phosphorus and nitrogen cycling
 • sediment biogeochemistry
 • pollution.

Laura Kauppi

 • havsbottenfauna
 • främmande arter
 • ekosystemfunktioner
 • långtidsuppföljning av miljön.

Sakari Kuikka

 • fiskereglering
 • riskbild för oljeolyckor.

Jyrki Lappalainen

 • kalojen kasvu ja vuosiluokkien vaihtelu Itämeressä.

Matti Leppäranta

 • Östersjöns fysik.

Alf Norkko

 • marina ekosystem
 • marin biodiversitet
 • Tvärminne forskningsstation.

Joanna Norkko

 • ekologi
 • havsbottenfauna
 • Tvärminne forskningsstation.

Anu Näreaho

 • Parasitologi, studier av parasiter, zoonoser
 • Mörtfiskarnas zoonotiska sugmaskar

Janne Rintala

 • Östersjöns utsjöområdes ekologi och dess planktonsamhällens struktur och verksamhet
 • vinter- och polarforskning
 • antarktiska forskningsexpeditioner.

Olli Ruth

 • stadsvatten
 • dagvatten
 • städernas havsvikar.

Jarno Vanhatalo

 • Östersjöns artutbredningsmodellering
 • fiskar och fiskyngel.

Paula Vanninen

 • sprängämnen och kemiska stridsmedel i Östersjön.

Anna Villnäs

 • bottendjursekologi
 • biodiversitet och ekosystemfunktioner
 • ekosystemets störning och återhämtning.