Experter inför det finländska riksdagsvalet 2023

Den 2 april ordnas det riksdagsval i Finland. Här hittar du forskare som kan kommentera valet ur olika perspektiv.

Juhana Aunesluoma (finska, engelska)

Nato, övriga utrikespolitiska frågor, särskilt relationerna i Östersjöregionen och USA-relationer.

Martin Björklund (svenska, finska, engelska, franska)

Internationell rätt och EU-rättsliga frågor i anknytning till internationella handelsavtal, WTO, bilaterala och regionala handelsavtal inkl. klimatfrågor, internationella sanktioner.

Jari Eloranta (finska, engelska)

Nato, militära utgifter, militära anskaffningar, sanktioner, konflikter

Matti Heino (finska, engelska)

Samhällets krisresiliens, pandemiberedskap, användning av beteendevetenskaplig uppskattning och information inom förvaltningen

Eva Heiskanen (finska, engelska, (svenska))

Energi, vardagen, en rättvis energiomvälvning

Janne Hukkinen (finska, engelska, svenska)

Strategiskt ledarskap vid miljö- och samhällskriser, miljöpolitik, hållbarhetsförändringen, forskarens yttrandefrihet, vförhållandet mellan vetenskap och beslutsfattande

Timo Miettinen (finska, engelska)

EU-politik, Europa-frågor, Finlands roll och ställning i EU

Laura Nordström (finska, engelska)

EU-politik, eurokrisen, lobbningsverksamhet

Eija Ranta (finska, engelska)

Biståndsfrågor, biståndspolitik

Teivo Teivainen (finska, engelska, spanska, portugisiska)

Utrikespolitik, ideologier, människorättsfrågor, narkotikapolitik

Tuomas Ylä-Anttila (finska, engelska)

Klimatpolitik, samhälleliga rörelser och medborgaraktivism, politisk polarisering, kandidaternas och väljarnas värderingar och placering på den ideologiska skalan. 

Saska Heino (finska, engelska)

Inkomstbeskattning, inkomstskillnader

Matilda Hellman (finska, svenska, engelska)

Tidigare regeringas sammasättning, välfärdspolitik, skillnader mellan den politiska och den verkställande makten 

Lauri Holappa (finska, engelska)

Politisk ekonomi, ekonomisk politik, skuldsättning, euroområdets ekonomiska politik, världsekonomin, förbindelsen mellan ekonomisk politik och säkerhetspolitik. 

Ilja Kristian Kavonius (finska, engelska, tyska)

Mätning av ekonomi och välfärd, särskilt hushållens inkomster och tillgångar

Mikko Kuusela (finska, engelska)

Försekringar och arbetspensioner 

Niku Määttänen (finska, engelska)

Finanspolitik, makroekonomi, den offentliga ekonomin, pensionssystemet

Mika Pantzar (finska, engelska)

Hälsa och välfärd, den offentliga skulden, sinnesstämningar

Jukka Pirttilä (finska, engelska)

Finanspolitik, skattepolitik

Antti Ronkainen (finska, engelska)

Ekonomisk politik, penningpolitik, EU-politik

Juha Tervala (finska, engelska)

Ekonomisk politik, finanspolitik, den offentliga skulden, stimulansåtgärder, hållbarhetsgapet, gröna investeringar

Roope Uusitalo (finska, engelska)

Offentliga ekonomin, arbetsmarknaden

Vesa Vihriälä (finska, engelska)

Ekonomisk politik, finanskriser, EU:s ekonomiska politik

Matti Ylönen (finska, engelska)

Politisk ekonomi, internationell politik, biståndsarbete och biståndspolitik, förvaltningspolitik, politik kring internationella skattefrågor 

Jutta Hartikainen (finska, engelska)

Mångkulturellt vårdarbete, kvinnans ställning och segregation, jämlikhet, social- och hälsovårdenstjänsternas tillgänglighet jämlikhet, vårdbranschens utbildning, arbetshälsa och maktstrukturer i vårdarbetet. 

Maija Jäppinen (finska, engelska)

Socialt arbete, socialvården del i social- och hälsovårdsreformen, tjänster för barn och familjer, barnskydd, könsrelaterat våld och i nära relationer, socialskyddet, rätten till en tillräcklig inkomst

Kaisa Kuurne (finska, engelska)

Förlossning och reproduktion, vårdpraxis, vårdsystemet, kön, familj, levnadslopp, socialt välmående, informella skyddnät och nätverk. 

Tuomo Laihiala (finska, svenska, engelska)

Mathjälp, utsatthet, välfärdsskillnader, välfärdsstatens servicesystem 

Anne Leppo (finska, engelska)

Drogpolitik, marginalisering, ojämlikhet, vård och vårdpolitik

Tiina Sihto (finska, engelska)

Vård, närståendevård

Mia Silfver (finska, engelska)

Närståendevård, ungas väldfärd, stöd för miljömässigt hållbar livsstil 

Pekka Tuominen (finska, engelska)

Segregation, stadspolitik

Elina Virokannas (finska, engelska)

Narkotikapolitik, missbrukarvård, marginsalisering inom sociala tjänster, hinder för bruk av sociala tjänster, mångformig marginalisering.

Minna Zechner (finska, engelska)

Äldrevård, vårdpolitik

Georg Boldt (svenska, finska, engelska)

Ungas delaktighet, deltagardemokrati, medborgaraktivisim, sociala rörelser, kyrkopolitik 

Michael Egerer (finska, engelska, tyska)

Penningsspelsystem, spelmonopol i Finland

Johanna Kantola

Jämställdhet mellan könen, jämställdhetspolitik, motstånd mot jämställdhetsarbete, feminism och populism, samt hur dessa frågor är sammanlänkade med europeiska utvecklingsprocesser, särskilt Europaparlamentet. 

Veikko Eranti (finska, engelska)

Valkampanj, social mediers roll i val, allmänna tema, stadspolitik

Tuomas Heikkilä (finska, engelska)

Falsk information (misinformation, desinformation), informationspåverkan, vilseledande kommunikation, felaktiga föreställningar, faktagranskning, sociala medier, nätaktivism

Theodora Helimäki (finska, engelska)

Valbeteende, använding av information vid fattande av valbeslut, relationen mellan kandidater och väljare, ideologier, kandidat-centrerat val.

Veikko Isotalo (finska, engelska)

Valmaskiner, valkandidaternas och väljarnas värderingar och de politiska konfliktdimensionerna, kandidaternas valframgångar, valbeteende

Jenni Karimäki (finska, engelska)

Valkampanj, allmänna valtema, valhistoria, partier, ideologier, regeringsbildning, kandidering och kandidatuppställning ur partierna synvinkel

Hannu Lahtinen (finska, engelska)

Valdeltagande, särskilt skillnaderna i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper

Eeva Luhtakallio (finska, engelska, franska)

Inverkan med bilder och visuell politik, influens på sociala medier, medborgaraktivism, ojämlikt deltagande, kön i politik, populism 

Matti Nelimarkka (finska, engelska)

Relationen mellan teknologi och poltik, teknologi som verktyg i politiken, interaktion och politikers sätt att diskutera i sociala medier, data-analysers tillförlitlighet 

Emilia Palonen (finska, engelska, svenska, tyska, ungerska, franska)

Dynamiken mellan partierna, partistöd, diskurser och populism, valdistrikt (särskilt östra Finland Suomi)

Essi Pöyry (finska, engelska)

Politisk marknadsföring, valkampanjer, politiska påverkare och influerare, sociala meider i politiken

Åsa von Schoultz (svenska, engelska)

Kandidaternas valframgångar och beteenden, väljarnas åsikter och beteenden (valdeltagande, valbeslut), valsystem, Finlands nationella valforskningskonsortiums verksamhet

Johanna Vuorelma (finska, engelska)

Politisk retorik, politiska ideologier

Hanna Wass (finska, engelska)

Värderingar i politiken, valdeltagande och politisk deltagande, välja parti och kandidat, representativitet, regeringsbildning, valpåverkan, kyrkopolitik

Mirjam Kalland (finska, svenska, engelska)

Frågor som berör småbarnspedagogik, stöd för familjer / föräldraskap

Fritjof Sahlström (finska, svenska, engelska)

Frågor som berör lärarutbildning, grundläggande utbildning