Experter på social- och hälsovårdsreformen
Letar du efter experter på social- och hälsovårdsreformen? Bekanta dig med Helsingfors universitets experter. Listan är inte fullständig, utan ett urval. HU:s kommunikationsspecialister hjälper gärna till med att hitta en lämplig expert.

Professor i socialt arbete Mirja Satka

 • barn- och familjetjänster
 • tfn 02941 24589

Professor i socialt arbete Marketta Rajavaara

 • socialt arbete/välfärdstjänster

Professor i socialt arbete Ilse Julkunen

 • utvecklingsplanering av svenskspråkig service i sohä-reformen

Professor i socialt arbete Helena Blomberg-Kroll

 • socialt arbete i sohä-reformen

Universitetslektor i socialt arbete Johannes Kananen

 • makt, retorik, politik, folkhälsa, ekonomiska idéer, nyliberalism, skatteparadis

Universitetslektor i socialt arbete Harry Lunabba

 • socialt arbete, sociala arbetets praktik, barnskydd, systemiskt barnskyddsarbete, elevvård, genusforskning

Universitetslektor i socialt arbete Aino Kääriäinen

 • socialskyddets historia, socialarbetsutbildning, socialarbetets dokumentforskning, föräldrars

Professor i statslära Hanna Wass

 • demokratins förverkligande och medborgarnas delaktighet i landskapsförvaltningen

Universitetslektor i social- och kulturantropologi Miia Halme-Tuomisaari

 • social- och kulturantropologiskt perspektiv, Tutkitusti-projektets ledare

Dekanus för medicinska fakulteten, professor Risto Renkonen

 • utbildning, forskning och innovation inom medicin, samarbete mellan HNS och universitetet, AMCH campus, Terkko Health Hub

Professor i hälsovårdsadministration Minna Kaila

 • kunskap, system, hälsovård, utveckling

Professor i arbetshälsovård Kari Reijula

 • sohä-reformen, förenkling av systemet med finansiering via flera kanaler, valfrihet, sohä-reformen och arbetshälsovårdens tjänster

Professor i hälsorätt och HNS förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen

Professor i psykiatri Tiina Paunio

 • utbildning, psykiatri
 • tfn 050 350 7936

Professor i statsförvaltningsrätt Tuomas Ojanen

 • grundlags- och EU-rättsfrågor

Universitetslektor i statsförvaltningsrätt samt medicinsk och biorätt  Liisa Nieminen

 • grund- och mänskliga rättigheter och patientens ställning

Emeritusprofessor i statsförvaltningsrätt Mikael Hidén

Professor i socialetik Jaana Hallamaa

 • ett gott liv, människovärde, att hjälpa, etik, ansvar

Professor i kyrkosociologi Anne Birgitta Pessi

 • välfärdssamhälle, empati, att hjälpa, solidaritet, gemenskap, medborgarsamhälle, frivilligverksamhet