Experter på social- och hälsovårdsreformen
Letar du efter experter på social- och hälsovårdsreformen? Bekanta dig med Helsingfors universitets experter. Listan är inte fullständig, utan ett urval. HU:s kommunikationsspecialister hjälper gärna till med att hitta en lämplig expert.

Profesor i socialpolitik Heikki Hiilamo

Professor i socialt arbete Mirja Satka, tfn 02941 24589: barn- och familjetjänster

Professor i socialt arbete Marketta Rajavaara: socialt arbete/välfärdstjänster

Professor i socialt arbete Ilse Julkunen: utvecklingsplanering av svenskspråkig service i sohä-reformen

Professor i socialt arbete Helena Blomberg-Kroll: socialt arbete i sohä-reformen

Universitetslektor i socialt arbete Harry Lunabba: socialt arbete, sociala arbetets praktik, barnskydd, systemiskt barnskyddsarbete, elevvård, genusforskning

Universitetslektor i socialt arbete Aino Kääriäinen: socialskyddets historia, socialarbetsutbildning, socialarbetets dokumentforskning, föräldrars

Universitetslektor i statslära Hanna Wass: demokratins förverkligande och medborgarnas delaktighet i landskapsförvaltningen

Universitetslektor i social- och kulturantropologi Miia Halme-Tuomisaari: social- och kulturantropologiskt perspektiv, Tutkitusti-projektets ledare

Dekanus för medicinska fakulteten, professor Risto Renkonen: utbildning, forskning och innovation inom medicin, samarbete mellan HNS och universitetet, AMCH campus, Terkko Health Hub

Professor i arbetshälsovård Kari Reijula: sohä-reformen, förenkling av systemet med finansiering via flera kanaler, valfrihet, sohä-reformen och arbetshälsovårdens tjänster

Professor i hälsorätt och HNS förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen, tfn 050 427 2468, lasse.lehtonen@hus.fi

Professor i psykiatri Tiina Paunio, tfn 050 350 7936: utbildning, psykiatri

Professor i statsförvaltningsrätt Tuomas Ojanen: grundlags- och EU-rättsfrågor

Universitetslektor i statsförvaltningsrätt samt medicinsk och biorätt  Liisa Nieminen: grund- och mänskliga rättigheter och patientens ställning

Emeritusprofessor i statsförvaltningsrätt Mikael Hidén

Professor i socialetik Jaana Hallamaa: ett gott liv, människovärde, att hjälpa, etik, ansvar

Professor i kyrkosociologi Anne Birgitta Pessi: välfärdssamhälle, empati, att hjälpa, solidaritet, gemenskap, medborgarsamhälle, frivilligverksamhet